Siemens Healthcare certyfikat PracoDawca Zdrowia

Siemens Healthineers z certyfikatem PracoDawca Zdrowia

Firma Siemens Healthineers została jednym z laureatów konkursu PracoDawca Zdrowia organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia.

Certyfikat PracoDawca Zdrowia otrzymują organizacje, które:

  • promują aktywny styl życia pracowników,
  • zwalczają palenie tytoniu wśród pracowników,
  • nie dają przyzwolenia na sprzedaż i konsumpcję napojów alkoholowych na swoim terenie,
  • wspierają badania profilaktyczne,
  • podejmują działania promujące zdrowy styl życia i odpowiednie odżywianie,
  • uświadamiają pracownikom znaczenie profilaktyki przeciwnowotworowej,
  • działają na rzecz ograniczenia stresu,
  • wykorzystują fundusze socjalne do działań wspierających zdrowie pracownika,
  • współfinansują lub aktywnie wspierają kampanie społeczne na rzecz przeciwdziałania chorobom przewlekłym, w szczególności nowotworowym,
  • chronią pracowników przed działaniem substancji rakotwórczych i innych czynników kancerogennych w miejscu pracy.

Aby stać się PracoDawcą Zdrowia należy wykazać aktywność minimum w ośmiu obszarach.

Dołączenie Siemens Healthineers do grona PracoDawców Zdrowia jest zwieńczeniem wielu lat pracy na rzecz promocji zdrowia, zarówno wśród naszych pracowników, jak i szerzej – w polskim społeczeństwie. Działając w branży diagnostyki medycznej jesteśmy nie tylko świadomi wagi profilaktyki, ale wręcz zobowiązani do jej promocji. Dlatego od lat realizujemy przeróżne programy edukacyjne i profilaktyczne, zachęcające naszych pracowników, ale przecież nie tylko, do ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego. Bardzo się cieszę, że nasze działania zostały docenione przez członków Kapituły – mówi Joanna Miłachowska, Prezes Siemens Healthineers w Polsce.

W Siemens Healthineers od lat realizowane są inicjatywy wspierające zdrowy styl życia, aktywność sportową (Fit Challenge, zawody sportowe, kampanie edukacyjne) i umożliwiające udział w bezpłatnych badaniach profilaktycznych. Tylko w ostatnich latach udostępniono pracownikom m.in. kompleksowy pakiet badań kardiologicznych, badania genetyczne predyspozycji do nowotworów i zakrzepicy, badania USG jamy brzusznej, tarczycy lub piersi czy program diagnostyki chorób kręgosłupa i narządu ruchu. W każdym z tych programów wzięła udział ponad połowa zatrudnionych.

Firma dba także o dobrostan psychiczny pracowników. Zapewnia szkolenia antymobingowe i antydyskryminacyjne, prowadzi politykę otwartości i uważności. W ostatnich latach zapewniała także pracownikom wsparcie psychologiczne.

Ogromną popularnością w Siemens Healthineers cieszą się także tzw. „spotkania z ciekawymi ludźmi”, czyli regularne telekonferencje pracowników z autorytetami w danej dziedzinie. Bardzo wiele z tych spotkań dotyczy zdrowego stylu życia i dbania o dobrostan psychiczny i fizyczny.

To ludzie tworzą firmę i są jej największą wartością. Zależy nam na stworzeniu optymalnego środowiska pracy, w którym każdy może w pełni –  i w zdrowiu – wykorzystać swój potencjał. Zapewnienie dostępu do eksperckiej wiedzy, usług medycznych, badań profilaktycznych to nasz priorytet – mówi Monika Antepowicz, Dyrektor HR w Siemens Healthineers w Polsce.

Firma Siemens Healthineers wielokrotnie wnosiła także wkład w edukację społeczną w obszarze profilaktyki zdrowotnej i praw pacjenta. W 2011 roku wydała raport badawczy poświęcony zdrowiu publicznemu, będący efektem szeroko zakrojonych badań na temat profilaktyki nowotworowej kobiet i jej barier. Kolejny raport badawczy dotyczył profilaktyki wśród mężczyzn. Obydwie publikacje zainicjowały wiele publikacji medialnych, przyczyniając się do wzrostu społecznej świadomości.

Ostatnie lata przyniosły kolejne publikacje promujące odpowiedzialne postawy w obszarze zdrowia. Opublikowany w 2019 roku raport dotyczący doświadczeń pacjenta był pierwszym tak obszernym opracowaniem poświęconym temu zagadnieniu. Z kolei ostatnia publikacja badawcza, opublikowana w listopadzie 2021, dotyczyła znaczenia wykonywania testów do samokontroli w kierunku SARS-Cov-2 w czasie pandemii, podkreślają rolę, jaką mają w tym zakresie pracodawcy – podkreśla Piotr Kuskowski, Dyrektor ds. Marketingu i Strategii, Siemens Healthineers w Polsce.

Ponadto, będąc dostawcą sprzętu do diagnostyki obrazowej, w firmie obowiązują szczegółowe procedury ochrony radiologicznej i postępowania z substancjami i czynnikami stwarzającymi niebezpieczeństwo biologiczne. Firma powołała także inspektora ochrony radiologicznej.