Siemens Healthineers partnerem obchodów 125-lecia Polskiej Radiologii 

08.11.2021

    W siedzibie Krakowskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT otwarto wystawę poświęconą 125-leciu rentgenodiagnostyki. Na wystawie można obejrzeć unikalne historyczne aparaty RTG, dowiedzieć się o pozamedycznych zastosowaniach radiologii w egiptologii i kryminalistyce a także zobaczyć, jak wygląda współczesny aparat do tomografii komputerowej. Jednym z partnerów wydarzenia jest Siemens Healthineers.

    W dn. 8 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Radiologii. Święto to upamiętnia postać Prof. Wilhelma Roentgena, niemieckiego fizyka, który 8 listopada 1895 roku dokonał przełomowego odkrycia promieniowania X, nazywanego od jego nazwiska promieniowaniem rentgenowskim. Wykorzystując „nowy rodzaj promieniowania” wykonał zdjęcie lewej ręki swojej małżonki Berthy, z pierścieniem na palcu. Informację o niezwykłym odkryciu podano do publicznej wiadomości 5 stycznia 1896 roku na łamach wiedeńskiego dziennika „Die Presse”. Kilka dni później profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Karol Olszewski, jako pierwszy na ziemiach polskich wykonał serię zdjęć rentgenowskich otwierając tym samym polski rozdział światowej radiologii (wśród pionierów światowej radiologii byli także Polacy!). Sam Roentgen za swoje odkrycie został uhonorowany pierwszą nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1901.

    Odkrycie promieni X było jednym z najważniejszych kroków w rozwoju medycyny, a w opinii wielu, także w rozwoju światowej nauki. To drugie twierdzenie zostało poparte przez uczestników ankiety jaką, w 2010 r., zorganizowało londyńskie Museum of Science. Wśród pięćdziesięciu tysięcy respondentów wybierających najważniejszy wynalazek w nowożytnych dziejach ludzkości, najwięcej osób wskazało na aparat rentgenowski – czytamy w książce pt. „Radiologia w kręgu Uniwersytetu Jagiellońskiego 1896-2016” autorstwa Prof. Andrzeja Urbanika, kierownika Katedry Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, inicjatora i pomysłodawcy wystawy.

    Odkrycie promieniowania było ogromnym przełomem, ponieważ umożliwiło nieinwazyjne obrazowanie ludzkiego ciała. Ewoluowało ono od niewyraźnych zdjęć planarnych (2D) do obrazów 3D oraz 4D o niewyobrażalnej, wręcz fotograficznej dokładności. Współczesna radiologia to jednak nie tylko klasyczna aparatura rentgenowska, ale także tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, ultrasonografia, angiografia, mammografia czy urządzenia hybrydowe łączące techniki radiologiczne i medycynę nuklearną. Nowoczesne urządzenia pozwalają na wykonywanie badań diagnostycznych, jak i małoinwazyjnych zabiegów terapeutycznych – mówi Joanna Miłachowska, Prezes Zarządu Siemens Healthineers. Musimy jednak pamiętać, że promieniowanie X nie jest dla naszego organizmu obojętne. Dlatego, przy rozwoju urządzeń takich jak tomografy komputerowe, angiografy czy mammografy, szczególną uwagę zwracamy na zapewnienie wysokiej jakości obrazów przy jak najmniejszym obciążeniu pacjenta i personelu promieniowaniem. Roentgen dał początek nowej specjalizacji medycyny, my - dostawcy sprzętu do diagnostyki obrazowej - rozwijamy jego dzieło – dodaje Joanna Miłachowska.

    Organizatorami wystaw 125 lat Radiologii w Krakowie oraz Świat z Promieniach Elektromagnetycznych ze zbiorów Prof. Andrzeja Urbanika, będących częścią obchodów 125-lecia Polskiej Radiologii są Krakowska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, Katedra Radiologii i Katedra Historii Medycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundacja PolradiologiaViva. Głównym partnerem przedsięwzięcia jest Miasto Kraków.