Siemens Healthineers członkiem Koalicji AI w zdrowiu

Siemens Healthineers członkiem Koalicji AI w zdrowiu

Nowe technologie, w tym sztuczna inteligencja (AI/SI), są integralną częścią medycyny i znajdują zastosowanie w coraz to nowych obszarach. 

23.02.2022
logo Koalicja AI w Zdrowiu

Algorytmy nigdy nie zastąpią lekarzy, ale efektywnie wspierają ich pracę. Siemens Healthineers już od wielu lat wdraża i rozwija rozwiązania oparte o AI, które optymalizują działania profesjonalistów medycznych pod kątem operacyjnym i klinicznym. Staramy się także popularyzować wykorzystanie innowacji w debacie publicznej. Wierzymy, że dzięki członkostwu w Kolacji AI w Zdrowiu, nasz głos będzie jeszcze bardziej słyszalny. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w medycynie to nie science fiction, ale teraźniejszość. Technologie oparte o AI znajdują zastosowanie w coraz to nowych obszarach diagnostyki obrazowej. Wpierają prawidłowe przygotowanie pacjenta, pomagają wystandaryzować przebieg badania oraz automatyzują wiele czynności, które do tej pory były dużym obciążeniem czasowym dla radiologa. Wierzę, że w ramach Koalicji AI w Zdrowiu będziemy mogli jeszcze skuteczniej popularyzować wiedzę na temat wykorzystania nowych technologii - w tym sztucznej inteligencji - w medycynie oraz aktywnie promować tego typu rozwiązania w polskim systemie ochrony zdrowia – mówi Marek Witulski, Dyrektor Branż Digital Imaging i Advanced Therapies, Siemens Healthineers. Głównym celem Kolacji AI w Zdrowiu, zrzeszającej firmy i organizacje z obszaru technologii medycznych, jest stworzenie środowiska umożliwiającego szybkie i powszechne wykorzystanie przez polski system ochrony zdrowia najnowszych osiągnięć AI. Siemens Healthineers dołączył do grona członków w lutym 2022.