HELIMED zbuduje w Katowicach Centrum Doświadczeń Pacjenta

HELIMED zbuduje w Katowicach Centrum Doświadczeń Pacjenta – przełomowa umowa o współpracy z Siemens Healthineers

25.01.2023

Sieć placówek diagnostyki obrazowej HELIMED oraz Siemens Healthineers podpisały długoterminową umowę partnerską. Umowa przewiduje stworzenie pierwszego w Polsce Centrum Doświadczeń Pacjenta oraz dziesięcioletnią współpracę w zakresie budowy, modernizacji i zabezpieczenia serwisowego bazy technologii medycznych służących diagnostyce obrazowej i zarządzaniu danymi medycznymi.

HELIMED to jedna z najszybciej rozwijających się prywatnych sieci placówek medycznych działających na terenie południowej Polski, w której skład wchodzi kilkanaście centrów diagnostyki obrazowej. Wiele z nich wykorzystuje innowacyjne technologie diagnostyczne Siemens Healthineers, m.in. w obszarze badań rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej. Podpisana w styczniu 2023 roku umowa Value Partnership pozwoli połączyć siły świadczeniodawcy i dostawcy technologii medycznych, aby zaprojektować i stworzyć unikalną w skali kraju placówkę diagnostyki obrazowej w Katowicach – zarówno pod względem rozwiązań technologicznych, jak i doświadczeń pacjenta i personelu medycznego.

Ciągły rozwój i poszukiwanie nowych rozwiązań dla dobra naszych pacjentów to misja, którą kierujemy się od początku istnienia firmy. Każdego dnia każdy z pracowników HELIMED wkłada jak najwięcej wysiłku, aby pacjent, który zgłosi się na badanie był zadowolony.  Jesteśmy świadomi wyzwań stawianych przez nowoczesną medycynę dlatego zdecydowaliśmy o podpisaniu umowy Enterprise Services. Jesteśmy otwarci na wykorzystanie nowych technologii w diagnostyce obrazowej, rozumiemy jakie korzyści przyniesie to pacjentom i lekarzom zlecającym badanie, a w konsekwencji całej opiece zdrowotnej – powiedziała Anna Fuglewicz, Dyrektor Operacyjny HELIMED Diagnostic Imaging.

W nowym centrum diagnostycznym powstanie pierwsze w Polsce i tej części Europy Centrum Doświadczeń Pacjenta. Pacjenci korzystający z placówki będą mieli dostęp m.in. do technik relaksacyjnych oraz immersyjnej edukacji na temat ludzkiej anatomii i czekających pacjenta badań diagnostyki obrazowej – wszystko przy wykorzystaniu m.in. wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Na najmłodszych czekać będą interaktywne zabawy. Celem jest zarówno przygotowanie do badania, jak i zaangażowanie pacjenta, co pozwoli zredukować ewentualny stres i lęk związany z badaniem. Nie mniej ważny będzie innowacyjny sposób przedstawiania wyników badań diagnostycznych, który odbywać się będzie w formie projekcji 3D, w bezpiecznej przestrzeni, przy zapewnieniu pełnej prywatności i komfortu. Projekt zakłada także kompleksowy wystrój przestrzeni fizycznej, w której odbywa się przygotowanie do badania, jak i samo skanowanie.

Bardzo ważnym elementem projektu nowego centrum diagnostycznego jest zapewnienie pacjentom i profesjonalistom medycznym dostępu do najnowocześniejszych technologii. Stworzyliśmy wspólnie dziesięcioletni plan rozwoju i modernizacji rozwiązań diagnostycznych wykorzystywanych w katowickim centrum – tak, aby zawsze odzwierciedlały one najnowocześniejsze osiągnięcia inżynierii medycznej. Kluczowa jest także przewidziana w umowie pełna obsługa serwisowa, mająca na celu zapewnienie ciągłości działania technologii na rzecz pacjentów – powiedziała Joanna Miłachowska, Prezes Zarządu Siemens Healthineers w Polsce. Co więcej, współpraca przewiduje długoterminowy plan edukacji personelu w zakresie wykorzystania technologii diagnostycznych, zarówno w formie warsztatowej, jak i przy użyciu nowoczesnych form symulacji.