aidan key visual

Rusza Laboratorium Badawcze Siemens Healthineers w Polsce Uruchomiliśmy Laboratorium Badawcze Siemens Healthineers! W Laboratorium będą przeprowadzane testy specjalistyczne aparatury radiologicznej, w tym testy odbiorcze urządzeń przed ich pierwszym użyciem oraz pomiary dozymetryczne.

08.11.2022
polskie-centrum-akredytacji-PCA-AB-1843

Szczegółowy zakres akredytacji, dostępny na www.pca.gov.pl

Pomysł powstania Laboratorium Badawczego zrodził się z potrzeby zapewnienia klientom Siemens Healthineers kompleksowej oferty obejmującej nie tylko dostęp do najnowocześniejszej aparatury medycznej i usług serwisowych, ale też bezpieczną eksploatację wszystkich urządzeń i stałą kontrolę ich pracy. Warto również podkreślić, że Siemens Healthineers jest jedyną firmą wśród producentów aparatury do diagnostyki obrazowej, która będzie prowadzić tego typu działalność w Polsce. Co więcej, docelowo planujemy objąć usługami laboratorium nie tylko sprzęt naszej produkcji, ale także urządzenia innych producentów – powiedziała Pani Joanna Miłachowska, Prezes Zarządu Siemens Healthineers.

W Laboratorium Badawczym przeprowadzane będą:

Testy specjalistyczne RTG - to pomiary parametrów fizycznych mających na celu sprawdzenie stanu urządzenia radiologicznego pod względem bezpieczeństwa stosowania oraz prawidłowego działania, zgodnie z zastosowaniem klinicznym urządzenia. Testy te należy realizować co 12 miesięcy oraz po przeprowadzeniu naprawy urządzenia radiologicznego i urządzenia pomocniczego w zakresie, który wpływa na dawkę jaką otrzymuje pacjent lub na jakość diagnostyczną uzyskiwanego obrazu. Zakresem akredytacji Laboratorium badawczego Siemens Healthcare Sp. z o.o. objęte są urządzenia stosowane w tomografii komputerowej, monitory stosowane do prezentacji obrazów medycznych, planarne kamery scyntylacyjne oraz kamery SPECT i SPECT/CT.


Testy odbiorcze (akceptacyjne) RTG - to zestaw pomiarów parametrów fizycznych oraz ocena funkcjonalności urządzenia, realizowane przed pierwszym użyciem dla zastosowań klinicznych nowo zainstalowanego aparatu RTG w odniesieniu do specyfikacji producenta urządzenia. Przeprowadzane są również po naprawie urządzenia radiologicznego w zakresie, który wpływa na dawkę jaką otrzymuje pacjent lub na jakość diagnostyczną uzyskiwanego obrazu. Zakresem kompetencji technicznych Laboratorium badawczego Siemens Healthcare Sp. z o.o. objęte są urządzenia stosowane w tomografii komputerowej, monitory, planarne kamery scyntylacyjne oraz kamery SPECT i SPECT/CT.


Pomiary dozymetryczne (dozymetria promieniowania jonizującego) wykonywane są w celu określenia wielkości otrzymanej dawki przez osoby pracujące zawodowo w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące jak również osoby z ogółu ludności. Pomiary te wykorzystywane są w celu:

  • pomiarów rozkładu mocy dawki wokół aparatów RTG. 
  • kwalifikowania pracownika do odpowiedniej kategorii narażenia.


Sprawdzenie skuteczności zastosowanych osłon stałych RTG (Pomiary Osłon Stałych). Na podstawie pomiarów dozymetrycznych ocenia się skuteczność osłon stałych w pracowniach i gabinetach RTG w odniesieniu do wymagań w zakresie osłonności, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz.U. 2020 poz. 2300).

W myśl Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. 2021 poz. 1941) testy specjalistyczne urządzeń radiologicznych, oraz urządzeń pomocniczych stosowanych w jednostkach ochrony zdrowia wykonujących badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub medycyny nuklearnej są wykonywane przez podmioty posiadające akredytację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U.z 2021 r. poz. 514 i 925). Laboratorium Badawcze Siemens Healthineers powołano do życia na mocy akredytacji przyznanej w dn. 14 października przez Polskie Centrum Akredytacji.