COVID-19

Test FTD SARS-CoV-2 Assay

Do swoistego wykrywania zakażeń koronawirusem wywołującym COVID-19

Test FTD SARS-CoV-2 Assay1, który jest przeznaczony do wstępnej diagnozy zakażenia wirusem SARS-CoV-2, uzupełnia portfolio zestawów A1 Life Sciences „Diagnovital Research Only (RUO)”. Zestawy diagnostyczne są przeznaczone do wykrywania mutacji SARS-CoV-2 i uzupełniają test Siemens Healthineers FTD SARS-CoV-2, który jest przeznaczony do wstępnej diagnostyki zakażenia COVID-19. Wykrywanie mutacji i późniejsza identyfikacja wariantów pomagają nie tylko epidemiologom, ale także wspierają świadome podejmowanie decyzji dotyczących działań w zakresie zdrowia publicznego w celu kontroli rozprzestrzeniania się wirusa. Biorąc pod uwagę pewność, że pojawią się dalsze mutacje i warianty, a także niepewność, czy te warianty staną się wariantami wzbudzającymi obawy, testowanie będzie elastyczne i wysoce adaptowalne. Dzięki testom RUO wykrywającym warianty w oparciu o SNP (ang. Single Nucleotide Polymorphism), takim jak te z portfolio Diagnovital firmy A1 Life Sciences, laboratoria mogą wybierać spośród poszczególnych testów, aby stworzyć odpowiedni schemat testowania w oparciu o mutacje występujące w ich regionie. Oferta Diagnovital firmy A1 Life Sciences, dystrybuowana przez firmę Siemens Healthineers, będzie oferowana wyłącznie do użytku badawczego na całym świecie. 

Zastosowanie kliniczne

Pod koniec roku 2019 Chiny powiadomiły Światową Organizację Zdrowia (WHO) o pojawieniu się nowej odmiany koronawirusa. Wirus ten, obecnie nazywany SARS-CoV-2, atakuje komórki nabłonka dróg oddechowych i wywołuje zakażenie, które może prowadzić do choroby koronawirusowej 2019 (COVID-19). Opracowany przez firmę Siemens Healthineers nowy test molekularny wykorzystuje technikę RT-PCR do wykrywania RNA wirusa COVID-19.

Variant key visual image

Analiza in silico wykazała, że test FTD SARS-CoV-21 wykrywa w 100% warianty SARS-CoV-2, po raz pierwszy zidentyfikowane w Wielkiej Brytanii i Afryce Południowej: VUI 202012/01 oraz 501Y.V2. *


Zobacz wyniki analizy in silico aby dowiedzieć się więcej.

Poznaj naszą strategię dual target

Cechy i korzyści

  • Zestaw zawiera jednostudzienkowy test oparty na strategii podwójnego celu do swoistego wykrywania wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19)
  • Zaprojektowany dla wysokiej czułości, swoistości i integracji
  • Obejmuje wysoce konserwatywne regiony genu ORF1ab oraz genu N
  • Wykorzystuje protokół konfiguracji oznaczenia oraz profil cykli termicznych typowe dla testów FTD w kierunku infekcji dróg oddechowych
1