Bezpieczna droga powrotu do normalnościOd testów laboratoryjnych na szeroką skalę do badań wykonywanych blisko pacjenta – rozwiązania do diagnostyki COVID-19 o wysokiej jakości zapewnią postęp w walce z pandemią.

Siemens Healthineers COVID-19 Hero Virus


Badania o wysokiej dokładności na szeroką skalę okazują się niezbędne, gdy wchodzimy w kolejne fazy pandemii. Niezależnie od tego, czy testy są wykonywane w laboratoriach na całym świecie czy w mobilnym punkcie pobrań ich wyniki muszą być bardzo rzetelne, aby możliwe było bezpieczne przemieszczanie się między różnymi społecznościami. Firma Siemens Healthineers posiada w swojej ofercie kompleksowe portfolio testów od badań przesiewowych i diagnostycznych do tych, które można wykorzystać w leczeniu i monitorowaniu pacjentów chorych na COVID-19.

Testy do diagnostyki aktywnego zakażenia:

  • Szybkie testy antygenowe wykonywane w miejscu opieki nad pacjentem mogą być przeprowadzane wszędzie tam, gdzie konieczna jest szybka diagnostyka COVID-19 u pacjentów z chorobą przebiegającą objawowo lub bezobjawowo. Wymazy z jamy nosowej mogą być pobierane przez pracownika służby zdrowia lub samodzielnie przez pacjenta pod nadzorem pracownika służby zdrowia. Nie jest wymagany personel oraz aparatura laboratoryjna. W niektórych krajach szybkie testy antygenowe można także wykonywać samodzielnie w domu.

  • Laboratoryjne testy antygenowe można wykorzystywać do szybkiej identyfikacji zakażonych osób czasie krótszym niż jedna godzina. Możliwe jest to dzięki usprawnieniu przepływu pracy od pobrania wymazu do uzyskania wyniku. Laboratoryjne testy antygenowe pozwalają na szybką diagnostykę całej społeczności przy użyciu szybkiej aparatury laboratoryjnej, która umożliwia wykonywanie wielu testów i może dostarczyć automatycznych wyników. Wykorzystanie takiej aparatury znacząco upraszcza zgłaszanie wyniku testu organom ds. zdrowia publicznego.

  • Molekularne testy PCR pozwalają na zrozumienie epidemii choroby zakaźnej, a nasz test qRT-PCR ma zasadnicze znaczenie dla wykrywania zakażeń wirusem SARS-CoV-2. W miarę trwania pandemii, regionalnych sezonów grypowych i innych sezonowych epidemii coraz ważniejsza staje się możliwość zrozumienia, czy to wirus SARS-CoV-2 wywołuje objawy u pacjenta.

Testy wykorzystywane do monitorowania odpowiedzi immunologicznej:

  • Laboratoryjne testy wykrywające przeciwciała (testy serologiczne) umożliwiają identyfikację przeciwciał, które mogą być obecne we krwi pacjenta. Wskazują one, czy u danej osoby rozwinęła się odpowiedź immunologiczna na wirusa. Takie testy mają kluczowe znaczenie dla określenia skali rozprzestrzenienia się pandemii COVID-19, jej zwalczania i odbudowy zaufania publicznego. Nasze testy były i nadal są opracowywane z największym naciskiem na naukę – wiele z nich charakteryzuje się swoistością przekraczającą 99% i niskim odsetkiem wyników fałszywie dodatnich. Posiadając jedną z największych na świecie baz aparatury laboratoryjnej, jesteśmy w stanie zapewnić dostęp do wysokiej jakości testów setkom tysięcy pacjentów. Testy te mają również kluczowe znaczenie w opracowywaniu skutecznej strategii szczepień i pomagają lepiej zrozumieć odporność na chorobę. 

Wszystko, co warto wiedzieć na temat testów w kierunku COVID-19

Istnieje wiele możliwości zwalczania pandemii i odbudowy zaufania publicznego – od szybkich i przeprowadzanych na szeroką skalę laboratoryjnych testów antygenowych stosowanych do szybkiego diagnozowania i izolowania osób zakażonych, poprzez będące złotym standardem testy PCR pozwalające na dokładne i wczesne wykrywanie, do testów do długoterminowego leczenia i monitorowania choroby.


PPP Report on Antibody Testing

Najnowszy raport instytutu Public Policy Project (PPP) z Wielkiej Brytanii, który powstał we współpracy z Siemens Healthineers, wskazuje na potencjał badania przeciwciał w zwiększaniu skuteczności programu szczepień przeciwko COVID-19, jak również istniejące bariery. Raport zaleca podjęcie współpracy przy tworzeniu nowych, zrównoważonych systemów diagnostycznych i monitorujących zdrowie publiczne po pandemii.

Kluczowe zalecenia wynikające z raportu:

  • Badanie poziomu przeciwciał należy traktować jako narzędzie badawcze, przydatne do kontroli populacji i badania osób zagrożonych suboptymalną odpowiedzią na szczepionkę.
  • Jako ukierunkowaną strategię oszczędzającą szczepienia zaproponowano pomiar poziomu przeciwciał po szczepieniu w celu określenia kwalifikacji do szczepienia przypominającego. Adekwatność tego podejścia wymaga pilnego rozważenia.
  • Narody, takie jak Wielka Brytania, powinny zachęcać do globalnych wysiłków, w tym organizacji takich CDC i kraje G7, aby w trybie pilnym pracować nad opracowaniem standardów przeciwciał COVID-19.

* Nie dotyczy Stanów Zjednoczonych.


Jak możemy zwiększyć ilość wykonywanych testów, żeby objęły większe grupy osób? Przeprowadzanie testów antygenowych przy użyciu wysokiej jakości testów laboratoryjnych może być skuteczną alternatywą dla testów qRT-PCR. Testy laboratoryjne o wysokiej wydajności pozwalają na szybkie i bezpieczne badanie dużych grup ludzi oraz szybszą izolację osób z wynikami dodatnimi niż testy qRT-PCR, umożliwiając szybszą identyfikację pacjentów wymagających dalszej obserwacji. Szeroko zakrojone testy laboratoryjne o wysokiej czułości, takie jak test antygenowy SARS-CoV-2 firmy Siemens Healthineers3, mogą być skutecznym narzędziem prowadzącym nas do następnego etapu.


VariantPetrol

Dowiedz się więcej o tym, jaka jest reakcja naszego układu odpornościowego na warianty i jak można wykonywać badania w ich kierunku.

W mediach oraz w artykułach naukowych wiele dyskutowano na temat różnych wariantów wirusa SARS-CoV-2 i ich wpływu na rozprzestrzenianie się choroby w społeczności, a także na umieralność, ewentualny brak skuteczności szczepionek lub brak możliwości wykrywania ich za pomocą testów. Warianty budzące obawy będą się nadal pojawiać, a wzmocniony nadzór ułatwi ich wcześniejszą identyfikację. Jak dużo wiesz na temat wariantów i ich wpływu na programy zdrowia publicznego?

Termin „wariant wirusa” może być mylący i jest często (i niepoprawnie) używany zamiennie z innymi terminami, takimi jak mutacje, szczepy i linie. Są one ze sobą powiązane, ale różnią się pod pewnymi względami15. Mutacje są niczym nadzwyczajnym i zachodzą często, w szczególności w przypadku wirusów RNA. Jaka jest różnica między wariantami, mutacjami i szczepami?

Aby lepiej zrozumieć obawy dotyczące wariantów zdolnych do unikania neutralizujących przeciwciał, trzeba poznać obecne mutacje, które budzą obawy. Identyfikacja „budzących obawy wariantów” w różnych częściach świata (w tym tych, które po raz pierwszy zostały zidentyfikowane w Wielkiej Brytanii, RPA, Brazylii i Stanach Zjednoczonych, a obecnie są wykrywane w wielu krajach) zwiększyła ich rozpoznawalność i skłoniła do dalszych badań15, 17, 18. Identyfikowana jest większa liczba wariantów na całym świecie, ponieważ uruchamiane są rozszerzone programy nadzoru sekwencji. Co wiesz na temat każdego z tych „budzących obawy wariantów”?

W miarę kontynuacji nowych programów monitorowania sekwencji na całym świecie identyfikowanych jest coraz więcej wariantów, przy czym największy nacisk kładzie się na mutacje w białku kolca. Wszystkie obecnie zatwierdzone szczepionki (oraz większość obecnie opracowywanych) są skierowane przeciwko białku kolca, które posiada domenę wiążącą receptor (RBD) ułatwiającą wiązanie wirusa z ludzkimi receptorami. 


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34