Digitalized blue image of a liver

Test ELF™ (Enhanced Liver Fibrosis)

Proste badanie krwi do oceny ryzyka progresji NAFLD i zdarzeń wątrobowych

Test ELF

Siemens Healthineers key visual for the ELF Test showing a man's face stylized in blue tones with an orange overlay

Pomóż poprawić ocenę pacjentów z NAFLD/NASH i przewlekłą chorobą wątroby, u których występuje ryzyko progresji choroby

Ze względu na rosnące globalne obciążenie niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby, brak odpowiednich opcji badań nieinwazyjnych jest poważnym problemem. 

Test ELF to nieinwazyjne badanie krwi, które mierzy trzy bezpośrednie markery zwłóknienia: kwas hialuronowy (ang. hyaluronic acid, HA), N-końcowy peptyd prokolagenu typu III (ang. procollagen III aminoterminal peptide, PIIINP) i tkankowy inhibitor metaloproteinazy macierzy 1 (ang. tissue inhibitor of matrix metalloproteinase 1, TIMP-1). Test — w powiązaniu z innymi wynikami laboratoryjnymi i spostrzeżeniami klinicznymi — można wykorzystać do oceny ryzyka progresji do marskości lub LRE u pacjentów z przewlekłą chorobą wątroby.

Jak test ELF może pomóc

Kompendium Literatury, tom 1

Literature Compendium

W tym kompendium omówiono niewielki podzbiór licznych dostępnych publikacji na temat testu ELF. Dokument ten ma być w zamierzeniu źródłem podstawowych, wstępnych informacji na temat testu ELF.

Skuteczność testu ELF pod względem oceny ryzyka progresji do marskości i LRE została dobrze udokumentowana w literaturze naukowej, a łatwość wykonania testu i interpretacji jego wyników przemawia za rutynowym stosowaniem go w praktyce klinicznej jako metody komplementarnej dla biopsji.

1