Key Visual Siemens Healthineers Quantum Technology showirng the face of a middle-aged women, next to the abstract visualization of a photon-counting detector with its precise pulses

Tomograf NAEOTOM Alpha® z technologią kwantowąTomografia komputerowa zdefiniowana na nowo

NAEOTOM Alpha with Quantum Technology is the first photon-counting CT in clinical use, awarded the iF Design Award 2022 and reddot award 2022.

Aparat NAEOTOM Alpha z technologią kwantową, pierwszy na świecie tomograf zliczający fotony, w rzeczywistości oznacza wynalezienie tomografii komputerowej całkiem od nowa.

Tomograf NAEOTOM Alpha wyposażony jest w detektor QuantaMax, który umożliwia rewolucyjną, bezpośrednią konwersję sygnału. Aparat generuje obrazy o wysokiej rozdzielczości przy minimalnej dawce oraz informacje spektralne w ramach każdego skanu, jak również zapewnia lepszy kontrast przy niższym poziomie szumów.

Skorzystaj z szerokiej gamy opcji klinicznych oraz niespotykanej dotąd, przełomowej wręcz spójności danych. Aparat zwiększa pewność przy podejmowaniu decyzji klinicznych oraz umożliwia wykonywanie skanów u pacjentów, w przypadku których wcześniej było to niemożliwe.

Bądź świadkiem prawdziwego przełomu w tomografii komputerowej.

 
 
Abstract cross-section of the QuantaMax detector: X-ray photons that are converted to an electrical charge by the crystal semi-conductor.

Tomografia wykorzystująca zliczanie fotonów umożliwiła nam opracowanie radykalnie nowej technologii do rutynowych zastosowań klinicznych. Jej sercem jest nowy rodzaj detektora, który znacznie różni się od standardowego detektora integrującego energię.

Detektory wykorzystujące technologię zliczania fotonów mają potencjał, aby przezwyciężyć ograniczenia obecnych detektorów TK. Dostarczają one dane TK w wysokiej rozdzielczości przestrzennej bez zakłóceń elektronicznych oraz powiązane informacje spektralne.

 

 

Impressive details with NAEOTOM Alpha

Wysoka rozdzielczość przy niskiej dawce

Grubość warstwy wynosząca 0,4 mm oraz rozdzielczość w płaszczyźnie wynosząca 0,24 mm w standardowych protokołach skanowania – dzięki tym wartościom tomograf NAEOTOM Alpha zapewnia imponujący poziom szczegółowości zachowując pełną efektywność wykorzystania dawki.

 • Wysoka rozdzielczość we wszystkich standardowych protokołach natywnych
 • Wysoka rozdzielczość we wszystkich standardowych protokołach angiografii TK
 • Wysoki poziom szczegółowości ułatwiający ocenę drobnych struktur we wszystkich obszarach anatomicznych

Obraz kliniczny udostępniony przez Erasmus Medical Center, Rotterdam, Holandia

High resolution at standard dose

Ultrawysoka rozdzielczość przy standardowej dawce

W trybie skanowania z wysoką rozdzielczością i zastosowaniem technologii kwantowej tomograf NAEOTOM Alpha zapewnia niezwykłą rozdzielczość przestrzenną wynoszącą 0,11 mm (w płaszczyźnie) przy grubości warstwy wynoszącej 0,2 mm. 

 • Niezrównana rozdzielczość zarówno w płaszczyźnie, jak i pomiędzy płaszczyznami (cross-plane) ułatwia ocenę niewielkich zmian chorobowych oraz drobnych struktur anatomicznych (np. guzków płucnych, naczyń mózgowych, struktur kostnych)

Obraz kliniczny udostępniony przez Centrum Medyczne Erazma, Rotterdam, Holandia  

high resolution in cardiac imaging

Wysoka rozdzielczość w obrazowaniu kardiologicznym

W przypadku konwencjonalnej tomografii komputerowej minimalna grubość warstwy dla obrazów o wysokiej rozdzielczości w TK serca wynosi 0,6 mm (bez stosowania filtrów grzebieniowych). W tomografie NAEOTOM Alpha minimalna grubość warstwy została zmniejszona do 0,4 mm przy zachowaniu niezwykłej rozdzielczości czasowej 66 ms oraz utrzymaniu wysokiej efektywności wykorzystania dawki. Pozwala to na uzyskanie imponująco szczegółowego obrazu naczyń wieńcowych.

 • Możliwość dostrzeżenia nawet drobnych szczegółów w angiografii TK naczyń wieńcowych
 • Bardziej szczegółowa ocena blaszek miażdżycowych w naczyniach wieńcowych 

Obraz kliniczny udostępniony przez Center Cardio-Thoracique, Monako, MC

Monoenergetic images independent of scan parameters with NAEOTOM Alpha

Obrazy jednoenergetyczne jako domyślny typ obrazu

W przypadku każdego skanu tomograf NAEOTOM Alpha generuje obrazy w trybie skanowania jednoenergetycznego, niezależnie od zastosowanych parametrów skanowania. Pozwala to radiologom na dostosowanie badań do potrzeb danego pacjenta bez zbędnych kompromisów w obszarze spójności i porównywalności.

 • Analizuj, oceniaj i porównuj skany przy użyciu idealnych obrazów uzyskanych w trybie skanowania jednoenergetycznego, by rozwiązać dany problem kliniczny. 

Obraz kliniczny udostępniony przez Centrum Medyczne Erazma, Rotterdam, Holandia  

Stable measurements with NAEOTOM Alpha

Stabilne wartości skali Hounsfielda

Wraz ze zwrotem w kierunku ilościowej oceny TK oraz radiomiki, radiolodzy i lekarze zlecający badania muszą polegać na stabilności swoich pomiarów. W przeciwieństwie do konwencjonalnej tomografii komputerowej, aparat TK wykorzystujący technologię zliczania fotonów zapewnia taką stabilność.

 • Polegaj na ilościowych i powtarzalnych pomiarach według skali Hounsfielda, nawet w przypadku skanów z niską dawką 

Obraz kliniczny udostępniony przez Centrum Medyczne Erazma, Rotterdam, Holandia

myExam Companion – our new philosophy to operate modalities

Pakiet funkcji myExam Companion

Dzięki nowym możliwościom wynikającym z cyfryzacji, pakiet funkcji myExam Companion przeprowadza operatorów przez procedury diagnostyczne. Dzięki temu mogą oni w łatwy i naturalny sposób zarówno wchodzić w interakcję z pacjentem, jak i korzystać z technologii.

GO technologies – for unparalleled flexibility and mobility in CT routines

Technologie GO

Technologie GO, dostępne z poziomu tabletu lub ze stacji roboczej, to zestaw rozwiązań standaryzujących i upraszczających wszystkie procedury stosowane w oddziale – od ustawienia pacjenta, przez dystrybucję i archiwizację po odczyt obrazów.

AI-Rad Companion – our family of AI-powered, augmented workflow solutions

AI-Rad Companion: system oceny badań radiologicznych w oparciu o sztuczną inteligencję

Algorytmy sztucznej inteligencji zapewniają automatyczną, końcową obróbkę zestawów danych obrazowych. Identyfikując i kwantyfikując istotne struktury anatomiczne oraz nieprawidłowości prezentują one wyniki w kontekście diagnostycznym. Umożliwia to postawienie szybkiej i dokładnej diagnozy.

Pulmonologia

Tomograf NAEOTOM Alpha umożliwia łatwe i sprawne pozyskiwanie informacji ilościowych uzupełniających morfologię. Dopasowując odpowiednie protokoły do pacjentów i łącząc wszystkie niezbędne akwizycje w ramach jednego skanu, tomograf NAEOTOM Alpha zapewnia inteligentną nawigację w kontekście ścieżki diagnostycznej pacjenta.  

Dane techniczne

  Lampy RTG

  2 x lampy RTG Vectron

  Detektor

  2 x detektory TK QuantaMax z technologią zliczania fotonów

  Liczba uzyskiwanych warstw

  2 x 144 warstwy

  mA

  Do 1300 mA

  Rozdzielczość czasowa

  Do 66 ms

  kV

  70, 90, 120, 140 kV
  Sn100, Sn140 kV

  Pokrycie w osi z

  144 x 0.4 mm
  120 x 0.2 mm (UHR)

  Rozdzielczość przestrzenna      

  0,11 mm (w płaszczyźnie) w trybie ultrawysokiej rozdzielczości (UHR)

  Zasilanie

  2 x 120 kW

  Obciążenie stołu

  Do 307 kg

  Prędkość

  Do 737 mm/s (w trybie Turbo Flash)

  Jesteś zainteresowany/a zakupem nowego tomografu?

  Prosimy o kontakt w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji oraz ceny tomografu NAEOTOM Alpha z technologią Quantum