AI-Rad Companion supports the physicians reading workflow and may increase your diagnostic precision when interpreting medical images

AI-Rad Companion - system wspierający ocenę badań radiologicznych oparty na sztucznej inteligencji

Wspomaganie decyzji w zakresie obrazowania wielomodalnego  

  

AI-Rad Companion, nasza rodzina ulepszonych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, które wspierają pracę radiologów, pomagają zmniejszyć obciążenie powtarzającymi się zadaniami i zwiększyć precyzję diagnostyczną przy interpretacji obrazów medycznych.

Dzięki algorytmom sztucznej inteligencji AI-Rad Companion automatycznie wykonuje analizę zestawów danych obrazowych. Automatyzacja rutynowych przepływów pracy z powtarzającymi się zadaniami i dużymi ilościami badań usprawnia codzienną pracę i pozwala skupić się na najbardziej złożonych kwestiach.

Ten obraz przedstawia ekran potwierdzenia narzędzia AI-Rad Companion Chest CT

Ten obraz przedstawia ekran potwierdzenia narzędzia AI-Rad Companion Chest CT

Nasze supernowoczesne algorytmy zostaną automatycznie aktywowane dla Ciebie jako użytkownika, gdy tylko zostaną oficjalnie udostępnione i przekazane do obrotu. Po wykonaniu analizy przez AI-Rad Companion, system pomaga użytkownikowi w interpretowaniu danych, automatycznie przedstawiając mu wyniki analizy do sprawdzenia, potwierdzenia i ewentualnego włączenia do raportu końcowego lub schematu opieki, a wszystko to po to, by użytkownik mógł podejmować precyzyjne decyzje diagnostyczne o wysokiej jakości.

Wszystkie nasze rozszerzenia systemu AI-Rad Companion są wdrażane za pośrednictwem cyfrowej platformy medycznej teamplay. Takie podejście usprawnia procesy wprowadzania regularnych aktualizacji oraz nowych wersji i ułatwia integrację nowych ofert z istniejącym środowiskiem informatycznym. 

Dowiedz się więcej o ofercie systemów AI-Rad Companion dla różnych modalności i obszarów ciała. 

  Jak klienci korzystają z systemu AI-Rad Companion?

  System AI-Rad Companion jest wykorzystywany w praktyce klinicznej przez klientów na całym świecie. Dowiedz się, jakie korzyści oni odnoszą w swojej codziennej pracy, odkąd zaczęli wykorzystywać AI-Rad Companion Chest CT - narzędzie do interpretacji badań TK klatki piersiowej oparte na sztucznej inteligencji.

  Efekty kliniczne

  Opracowaliśmy system AI-Rad Companion, by pomóc Ci w radzeniu sobie z rosnącym obciążeniem pracą. Dzięki algorytmom uczenia głębokiego system AI-Rad Companion automatycznie zaznacza nieprawidłowości, dzieli struktury anatomiczne na segmenty i porównuje wyniki z wartościami referencyjnymi.

  Integracja

  COVID-19

  COVID-19

  W taki czy inny sposób cała światowa populacja została dotknięta przez wirusa COVID-19. System oceny badań radiologicznych AI-Rad Companion to rozwiązanie firmy Siemens Healthineers, dzięki któremu nasi klienci mogą uzyskać dostęp do różnych programów do przetwarzania końcowego, służących do analizy badań płuc.

  Obrazowanie klatki piersiowej, w szczególności prześwietlenie, odgrywa ważną rolę w opiece nad pacjentami w kontekście pandemii COVID-195. Postępowanie oraz decyzje kliniczne zależą od efektów podjętych działań oraz wyników badań obrazowych. AI-Rad Companion Chest X-ray, nowość w rodzinie produktów AI-Rad Companion, automatycznie przetwarza obrazy RTG płuc wykonane w pozycji stojącej (projekcja tylno-przednia). Rozwiązanie to potrafi zdiagnozować odmę opłucnową, wysięk opłucnowy, guzki, konsolidacje i niedodmę. Te ostatnie mogą być objawami zapalenia płuc wywołanego przez wirusa SARS-CoV-2.

  AI-Rad Companion Chest CT jest kolejnym rozszerzeniem, które ocenia gęstość płuc oraz zaznacza i kwantyfikuje stopień ich zajęcia u osób z zapaleniem płuc wywołanym przez COVID-19.
  Narzędzie to umożliwia:

  • Szybkie i łatwe obrazowanie płuc z kolorowymi zaznaczeniami 
  • Segmentację i kwantyfikację zacienień o charakterze matowej szyby i zagęszczeń w płucach 
  • Wykorzystanie VRT (techniki modelowania objętościowego), która pozwala na ocenę przestrzennego rozmieszczenia zacienienia 
  • Generowanie widoków osiowych 2D, nakładanych na zarys zacienień oraz płuc 
  1
  2
  3