AI-Rad Companion supports the physicians reading workflow and may increase your diagnostic precision when interpreting medical images

AI-Rad Companion - system wspierający ocenę badań radiologicznych oparty na sztucznej inteligencji

Wspomaganie decyzji w zakresie obrazowania wielomodalnego  

  

AI-Rad Companion, nasza rodzina ulepszonych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, które wspierają pracę radiologów, pomagają zmniejszyć obciążenie powtarzającymi się zadaniami i zwiększyć precyzję diagnostyczną przy interpretacji obrazów medycznych.

Dzięki algorytmom sztucznej inteligencji AI-Rad Companion automatycznie wykonuje analizę zestawów danych obrazowych. Automatyzacja rutynowych przepływów pracy z powtarzającymi się zadaniami i dużymi ilościami badań usprawnia codzienną pracę i pozwala skupić się na najbardziej złożonych kwestiach.

Ten obraz przedstawia ekran potwierdzenia narzędzia AI-Rad Companion Chest CT

Ten obraz przedstawia ekran potwierdzenia narzędzia AI-Rad Companion Chest CT

Nasze supernowoczesne algorytmy zostaną automatycznie aktywowane dla Ciebie jako użytkownika, gdy tylko zostaną oficjalnie udostępnione i przekazane do obrotu. Po wykonaniu analizy przez AI-Rad Companion, system pomaga użytkownikowi w interpretowaniu danych, automatycznie przedstawiając mu wyniki analizy do sprawdzenia, potwierdzenia i ewentualnego włączenia do raportu końcowego lub schematu opieki, a wszystko to po to, by użytkownik mógł podejmować precyzyjne decyzje diagnostyczne o wysokiej jakości.

Wszystkie nasze rozszerzenia systemu AI-Rad Companion są wdrażane za pośrednictwem cyfrowej platformy medycznej teamplay. Takie podejście usprawnia procesy wprowadzania regularnych aktualizacji oraz nowych wersji i ułatwia integrację nowych ofert z istniejącym środowiskiem informatycznym. 

Dowiedz się więcej o ofercie systemów AI-Rad Companion dla różnych modalności i obszarów ciała. 

  Jak klienci korzystają z systemu AI-Rad Companion?

  System AI-Rad Companion jest wykorzystywany w praktyce klinicznej przez klientów na całym świecie. Dowiedz się, jakie korzyści oni odnoszą w swojej codziennej pracy, odkąd zaczęli wykorzystywać AI-Rad Companion Chest CT - narzędzie do interpretacji badań TK klatki piersiowej oparte na sztucznej inteligencji.

  Doświadczenia klientów dotyczące narzędzia AI-Rad Companion Chest CT

  Efekty kliniczne

  Opracowaliśmy system AI-Rad Companion, by pomóc Ci w radzeniu sobie z rosnącym obciążeniem pracą. Dzięki algorytmom uczenia głębokiego system AI-Rad Companion automatycznie zaznacza nieprawidłowości, dzieli struktury anatomiczne na segmenty i porównuje wyniki z wartościami referencyjnymi.

  Integracja

  COVID-19

  COVID-19

  Cała światowa populacja została dotknięta, w taki czy inny sposób, przez wirusa wywołującego chorobę COVID-19. System oceny badań radiologicznych AI-Rad Companion jest rozwiązaniem firmy Siemens Healthineers, dzięki któremu nasi klienci mogą uzyskać dostęp do różnych programów do przetwarzania końcowego służących do analizy badań płuc.

  Chest imaging, X-ray in particular, plays an important role in patient management during the COVID-19 pandemic5. Patient management and clinical decisions depend on clinical outcomes and imaging reports. The new member of the AI-Rad Companion family, the AI-Rad Companion Chest X-ray, automatically processes upright chest X-ray images (PA direction). Next to pneumothorax, pleural effusion and nodule detection, the AI-Rad Companion Chest X-ray is able to indicate consolidations and atelectasis. The latter may be signs of pneumonia caused by the COVID-19 virus.

  Next to all extensions the AI-Rad Companion Chest CT, evaluates the pulmonary density, highlights and quantifies areas of pneumonia which could have been caused by a COVID-19 infection.
  It offers:

  • A Quick & Easy overview of the lung with a color-coded pictogram
  • Segmentation and Quantification of ground-glass opacities and high densities in the lung
  • VRT (Volume Rendering) for additional overview of opacity spatial distribution
  • 2D axial views - overlaid with delineations of the opacities and the lungs   
  1
  2
  3