ChirurgiaPomyśl o śródoperacyjnym obrazowaniu. Pomyśl – Siemens.