Chirurgia
Pomyśl o śródoperacyjnym obrazowaniu. Pomyśl – Siemens.