Orsi Academy breidt trainingscentrum uit voor beeldgestuurde robotchirurgie met technologie van Siemens Healthineers

Investering deels gesubsidieerd door Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Melle

|2023-03-21

Orsi Academy, het state-of-the-art trainings- en expertisecentrum voor robotchirurgie te Melle, breidt zijn trainingsfaciliteiten verder uit. Met de ondersteuning van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, beschikbaar gesteld door VLAIO, investeerde het in medische beeldvormingstechnologie van Siemens Healthineers. Dankzij deze apparatuur kan Orsi Academy zijn aanbod verder uitbouwen en nu ook trainingen faciliteren in andere klinische disciplines zoals cardiologie, vasculaire chirurgie, interventionele radiologie en orthopedie. Met deze investering bevestigt Orsi Academy onverminderd te willen blijven bijdragen aan het verbeteren en verhogen van de kwaliteit en veiligheid van onze moderne gezondheidszorg.

Sinds zijn oprichting in 2010 is de Orsi Academy in Melle uitgegroeid tot een wereldwijd gerenommeerd expertisecentrum rond robotchirurgie. Als open en inclusief ecosysteem biedt het een platform voor de veilige en effectieve implementatie van nieuwe technologieën in de medische praktijk en wil het de kwaliteit en veiligheid van de moderne gezondheidszorg verder bevorderen. Orsi Academy faciliteert ter plaatse opleidingen voor en door bedrijven zodat clinici robots optimaal kunnen inzetten tijdens ingrepen. Om dat trainingsaanbod verder uit te breiden, investeerde het nu in een volledig nieuwe cluster van Siemens Healthineers, gespecialiseerd in medische beeldvorming.

Alexandre Mottrie

Professor Alexandre Mottrie 

“Tot voor kort lag onze focus op robotchirurgie, en dan voornamelijk op het trainen van clinici actief in de urologie”, vertelt Professor Alexandre Mottrie van Orsi Academy. “Dat is nog steeds het geval, maar met de uitbreiding van ons trainingscentrum koppelen we het potentieel van robotchirurgie nu aan de kracht van medische beeldvorming, en openen we de deuren ook voor andere klinische disciplines waaronder interventionele radiologie, cardiologie, vasculaire chirurgie en orthopedie. Op die manier kunnen we nog meer bedrijven en clinici ondersteunen en de impact en mogelijkheden van Orsi Academy voor de kwaliteit van de zorg verder vergroten.”

Werner Van den Stockt

Werner Van den Stockt, Management Autoriteit van EFRO

De investering in de technologie en apparatuur werd voor een deel gesubsidieerd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. “Via dit project zet Orsi Academy in op integratie van datagedreven technologieën”, getuigt Werner Van den Stockt, Management Autoriteit van EFRO. “Orsi Academy speelt hiermee in op actuele en relevante ontwikkelingen binnen het innovatielandschap. Het EFRO-programma focust op innovatieve investeringsprojecten die een grote economische en maatschappelijke meerwaarde creëren. Het ontwikkelen van innovatieve toepassingen in een context van co-creatie en open innovatie is daarbij het uitgangspunt. Door deze focus neemt het EFRO-programma een duidelijke positie in binnen het Vlaamse innovatiebeleid en speelt het een belangrijke brugfunctie bij de stap van onderzoek naar economische valorisatie. Het ontwikkelen van innovatieve medtechtoepassingen zit ingebed in de werking van Orsi Academy. Met het project rond beeldgestuurde robotchirurgie toont het trainingscentrum bovendien het innovatiegedreven karakter van zijn werking aan. Door integratie van datagedreven technologieën wordt de werking van de organisatie naar een hoger niveau getild. De positie van Orsi Academy als expertisecentrum op wereldniveau wordt hierdoor verder versterkt.”

Siemens Healthineers plaatste in Orsi Academy onder meer een katheterisatielab en vasculaire robot, bedoeld voor minimaal invasieve ingrepen zoals het plaatsen van stents in het hart, maar ook voor verschillende neurotoepassingen. Daarnaast leverde het ook verschillende mobiele C-bogen, ontwikkeld voor 3D-beeldvorming met behulp van röntgenstralen, die vaak bij orthopedische ingrepen gebruikt worden. 

Dokus Mertens

Dokus Mertens, Head of Sales & Portfolio Solution Management (BeLux)

“Deze technologie zorgt ervoor dat de arts ziet wat er in het lichaam gebeurt tijdens de ingreep”, vertelt Dokus Mertens, Head of Sales & Portfolio Solution Management (BeLux) bij Siemens Healthineers. “Zo kan hij of zij niet alleen preciezer werken, de arts kan ook meteen het succes van de ingreep beoordelen. Dit betekent een wereld van verschil, zowel voor het comfort van de patiënt als het ziekenhuis. Enerzijds moet de patiënt na de ingreep niet onder de scanner om na te gaan of de ingreep geslaagd is, en opnieuw onder het mes indien dit niet het geval blijkt. Anderzijds kan het ziekenhuis kosten besparen op vermijdbare ingrepen of scans, en zijn infrastructuur optimaal en efficiënt inzetten voor andere patiënten.”

“De combinatie van robotchirurgie met medische beeldvorming opent de deuren voor een meer precieze geneeskunde bij minimaal invasieve ingrepen. De robot verbetert de precisie van de handen van de chirurg, terwijl de beeldvorming de ogen verbetert. Door de robot te koppelen aan de ogen van de beeldvorming zullen we in de toekomst in staat zijn om procedures op revolutionaire manier niet enkel preciezer te maken maar ook te automatiseren met behulp van artificiële intelligentie. De arts zal tijdens de procedure geholpen worden door een automatische piloot. met als doel veiliger, preciezer en kosten-efficiënter de beste zorg te leveren aan de patiënt. Siemens Healthineers is de enige speler in de markt die zowel technologie voor robotica als medische beeldvorming ontwikkelt en staat synoniem voor state-of-the-art oplossingen”, vertelt Alexandre Mottrie van Orsi Academy.

Daarnaast ijvert Siemens Healthineers voor een grotere impact van medische beeldvorming in de klinische praktijk. Dat vertaalt zich in een nieuwe applicatie die chirurgen bijstaat tijdens ingrepen met behulp van augmented reality en waarmee ook getraind zal worden in Orsi Academy. “Vroeger werd bij medische beeldvorming alles bekeken in snedes of coupes van het lichaam. Dankzij 3D-beeldvorming kan nu een meer fotorealistisch beeld gemaakt worden van de botstructuur of het vaatstelsel. Onze Cinematic Anatomy laat toe om die beelden met augmented reality en een bril op de patiënt te projecteren. De chirurg ziet dan het gescande volume en kan dit beeld manipuleren om de anatomie beter te doorgronden. De toepassing wordt nog niet veel ingezet in de praktijk maar is wel toegankelijk voor clinici in Orsi Academy. Op die manier helpen we het trainingscentrum om zich te profileren als testhub voor innovatie en nieuwe technologieën”, besluit Dokus Mertens.