Siemens Healthineers en AZ Delta werken aan collaboratief platform om personeelstekort in medische beeldvorming op te vangen

Remote scanassistentie kan onderzoekskwaliteit verbeteren, wachttijden verlagen en zorgnabijheid verhogen

Groot-Bijgaarden

|2023-01-19

Siemens Healthineers België en AZ Delta gaan samenwerken aan een collaboratief digitaal platform dat Belgische ziekenhuizen in staat moet stellen om bij elkaar scanassistentie vanop afstand te boeken en uit te voeren. Via het WeScan-platform, dat gisteren werd voorgesteld tijdens een event van de Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs, zullen ziekenhuizen op termijn hun beschikbare technologen medische beeldvorming ter beschikking kunnen stellen om remote MRI-onderzoeken uit te voeren voor andere ziekenhuizen of om minder ervaren technologen te assisteren. Door op die manier vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, kan het platform een antwoord bieden op het nijpend personeelstekort in de medische beeldvorming, terwijl de kwaliteit van onderzoeken verbetert, de wachttijden afnemen en de zorgnabijheid voor de patiënt toeneemt.

Belgische ziekenhuizen investeerden de laatste jaren sterk in extra MRI-scanners om clinici te ondersteunen betere diagnoses te stellen en op die manier de patiënt een nog betere gezondheidszorg te kunnen bieden. Jammer genoeg worden steeds meer van deze scanners regelmatig uitgeschakeld omdat er gewoonweg geen technoloog medische beeldvorming (TMB) beschikbaar is om de scan uit te voeren, en ter plaatse de patiënt te begeleiden en informeren tijdens het onderzoek. Zonder technoloog is er geen scan en dus lopen de wachttijden voor de patiënten en de effectieve diagnose verder op.

“De beschikbare mankracht stijgt niet evenredig met de werklast”, vertelt Filip Rommelaere, Head of Digital, Automation and Value Partnerships bij Siemens Healthineers. “Het aantal onderzoeken zit in de lift, maar er zijn steeds minder mensen om deze uit te voeren. De wachttijden voor patiënten worden daardoor langer, of reeds geplande afspraken moeten plots uitgesteld worden. Daarnaast is er het nieuw fenomeen van MRI-shoppen dat de kop opsteekt, waarbij patiënten bij verschillende ziekenhuizen een scan reserveren om toch maar sneller bediend te worden. Hierdoor worden afspraken niet ingevuld en gaat de situatie van kwaad naar erger.”

sVC AZ-Delata

Siemens Healthineers en AZ Delta uit Roeselare willen daarom samen een initiatief opzetten dat, door samenwerking tussen Belgische ziekenhuizen onderling, toelaat om de beschikbare technologen efficiënter in te zetten. De partners willen dit doen met behulp van WeScan, een “collaboratief digitaal platform” dat ziekenhuizen toelaat om bij elkaar “technologen op afstand” in te zetten. Het platform is gestoeld op de syngo Virtual Cockpit-technologie van Siemens Healthineers, die het scannen door een technoloog vanop afstand mogelijk maakt. Niet alleen worden technologen dankzij het platform optimaal ingezet, de zorg wordt ook dichter bij de patiënten gebracht, die zich nu in een nabijgelegen ziekenhuis kunnen beroepen op de expertise van technologen elders in België. Bovendien laat het platform ook toe om reeds gemaakte investeringen van de gezondheidssector in MRI-technologie beter te laten renderen.

“Minder ervaren technologen kunnen via het platform ook ondersteuning op afstand van meer gespecialiseerde technologen inroepen om complexe MRI-scans voor cardiologie of neurologie optimaal te maken, waardoor vermeden wordt dat patiënten een tweede scan moeten ondergaan”, vertelt Dr. Kristof De Smet, diensthoofd radiologie van AZ Delta, waar de Virtual Cockpit reeds gebruikt wordt over verschillende campussen.

“Technologen kunnen met behulp van het platform bovendien ook voor het eerst thuiswerken, wat bijvoorbeeld perspectieven biedt voor flex-jobs of andere mogelijkheden”, gaat Filip Rommelaere verder. “Zo heeft de introductie van onze remote scanningtechnologie in de Amerikaanse staat Pennsylvania toegelaten om de capaciteit van 15 MRI-scanners op 12 verschillende locaties na 6 maanden met 40% te verhogen door ze via een centrale cockpit te ondersteunen.”

De partners onderstrepen het collaboratieve karakter van WeScan. “Veel bedrijven spelen in op de schaarste van zorgprofielen met het oog op een lucratieve business, maar dat gaat ten koste van de kwaliteit en continuïteit in de zorg. Dat doen wij niet. Integendeel, wij investeren met overtuiging in opleiding en loopbaanontwikkeling van onze medewerkers. Dit is essentieel, zeker in de snel evoluerende zorgcontext waar we met RADar, het leer en innovatiecentrum van AZ Delta, veel opportuniteiten zien, steeds vanuit een partnerschapfilosofie”, vertelt Dr. Kristof De Smet.

Signature moment ECR - AZ Delta

Dr. Kristof De Smet (AZ Delta), Sven Koster (Siemens Healthineers)

Siemens Healthineers en AZ Delta kondigden de uitrol van WeScan en de ambitie om het platform samen uit te bouwen vandaag aan tijdens een event van de Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs. De partners starten hierbij met een pilootproject en hebben de ambitie om de krachten te bundelen in een daadwerkelijk, verder uit te werken partnerschap.

“De bedoeling is dat AZ Delta en een ander Belgisch ziekenhuis zo snel mogelijk een eerste softwareversie van het WeScan-platform in gebruik nemen om remote scans bij elkaar te reserveren en deze daarna op een zorgvuldige wijze uit te voeren. Tijdens deze opstartfase zullen we zelf de functionaliteit van het platform verder op punt stellen en waar nodig aanpassingen doorvoeren naargelang de behoeften en de verwachtingen. Het is in deze fase dus een pilootproject, in goede samenwerking tussen Siemens Healthineers en AZ Delta dat van nabij opgevolgd zal worden en met een gezamenlijke ambitie naar de toekomst toe. Andere ziekenhuizen met een MRI kunnen zich ondertussen ook aanmelden om in een volgend stadium van dit project in te stappen”, besluit Filip Rommelaere.