Dr Louis Flamée

Jan Yperman Ziekenhuis zet als eerste in België innovatieve AI-software in bij interpretatie van CT-beelden van borstkas

Radiologie-afdeling geniet van hogere productiviteit, patiënt van snellere en nauwkeurigere diagnose

Ieper|25. 1. 2022

Het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper zet artificiële intelligentie (AI) in op de radiologie-afdeling. De AI-Rad Companion van Siemens Healthineers spoort onregelmatigheden op in de anatomische structuren van de borstkas en verhoogt zo de kwaliteit en de productiviteit van de radiologie-afdeling. De patiënt krijgt sneller een nauwkeurigere diagnose, gekoppeld aan betere zorg. Verschillende Belgische ziekenhuizen voeren momenteel proefprojecten uit met de AI-tool; de radiologie-afdeling van Jan Yperman gaat nu als eerste van start in klinische routine.

Een CT-scan is een vaak gebruikte procedure voor een onderzoek van de borstkas. Toch staan radiologen hier vaak voor een uitdaging. Door de complexiteit van de anatomie van de borstkas leveren beelden van een thorax bijzonder veel informatie op, terwijl de tijdsdruk elke dag toeneemt. Eenzelfde reeks van beelden wordt niet altijd op dezelfde manier geïnterpreteerd. Afwijkingen van 10% tot 20% tussen verschillende radiologen zijn gangbaar. Diagnoses op basis van algoritmes en artificiële intelligentie helpen deze variabiliteit weg te werken, wat zorgt voor een meer gestandaardiseerde en nauwkeurige diagnose door de radioloog ondersteund met tools die gebruik maken van Artificiële Intelligentie. Dat komt finaal de patiënt ten goede, die van een betere zorg geniet. 

De AI-Rad Companion Chest CT van Siemens Healthineers is een AI-softwarepakket dat als add-on automatisch aanduidingen maakt op de CT-beelden die de radioloog bekijkt. De software toont aandachtspunten die de radioloog interpreteert, wat hem tijds- en efficiëntiewinst oplevert. Zo identificeert de AI-tool kleine letsels in de longen en maakt het een inschatting van de hoeveelheid calcium in het hart. Daarenboven voert de software belangrijke automatische metingen van de aorta uit. Op die manier kan een mogelijke slagaderbreuk sneller gedetecteerd worden, blijkt uit onderzoek in samenwerking met de South Carolina Medical University dat aangeeft dat de diameter van de aorta hiervoor een belangrijke parameter is1. Tot slot detecteert en identificeert de tool niet alleen elke wervel, hij meet ook de individuele botdensiteit en wervelhoogte. Dit type metingen vergemakkelijkt de screening op osteoporose in een vroeg stadium, waarbij de botsterkte afneemt en breuken sneller voorkomen.

[1] Branch CR, Charleston SC, Rapaka S, et al. Artificial Intelligence Based Aortic Diameter Quantification on Routine Unenhanced Chest CT. Scientific Session at RSNA 2018. Chicago, USA. Wednesday, Nov 28, 2018

Verschillende Belgische ziekenhuizen voeren ondertussen proefprojecten uit met deze AI-ondersteunde tools, maar het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is het eerste in ons land dat de AI-Rad Companion Chest CT effectief toepast in de dagelijkse klinische routine. De software segmenteert en analyseert overigens niet alleen de longen, maar ook het hart, de aorta en de wervelzuil. De software vertaalt de gevonden resultaten vervolgens naar een kwantitatief rapport dat de radioloog kan raadplegen. In bepaalde gevallen wijst de intelligente assistent de artsen zelfs op mogelijke afwijkingen in gebieden die niet meteen het onderwerp van het onderzoek uitmaken. De AI-tool helpt zo tegelijkertijd zowel de productiviteit als de kwaliteit in diagnostische radiologie te verbeteren.

<p>Dr. Louis Flamée, radioloog in het Jan Yperman Ziekenhuis</p>

Siemens Healthineers is al meer dan 20 jaar pionier in de ontwikkeling van geavanceerde AI-applicaties. Wereldwijd heeft het meer dan 600 patenten voor machine learning en 125 voor deep learning. 

<p>Filip Rommelaere, hoofd van Digital Health</p>

“Naast het rapport ter ondersteuing van het beslissingsprocess van de radioloog, levert de oplossing telkens opnieuw een genormaliseerde gestructureerde dataset aan met belangrijke medische informatie over de individuele patient. Ook al lijkt het futuristisch, deze data worden gebruikt om de digital twin (een virtuele en realtime tegenhanger van een individu) van die patiënt op te bouwen. Deze datagedreven aanpak helpt in het personaliseren en anticiperen van de geneeskunde.

De AI-Rad Companion portfolio helpt artsen, en in het bijzonder radiologen, om de last van repetitieve basistaken te verminderen en om bij het interpreteren van medische beelden de diagnostische precisie te verhogen. Filip Rommelaere: “Artificiële intelligentie verschaft de radiologen een extra paar ogen. Dit stelt hen in staat de kwaliteit hoog te houden, ook op momenten dat het team onderbezet is of de tijdsdruk groot is.”

De AI-Rad Companion Chest CT is cloud-based en kan het beeldmateriaal van de belangrijkste fabrikanten van CT-scanners op de markt verwerken. De beelden en alle gelinkte rapporten kunnen automatisch beschikbaar worden gesteld in het communicatie- en archiveringssysteem (PACS). Naast de Chest-CT applicatie, bestaat AI-Rad Companion tevens voor Brain-MR, Chest X-Ray, Prostate-MR en Organs-RT. Deze laatste doet automatische “organ contouring” ter voorbereiding van radiotherapie. In de toekomst wil Siemens Healthineers dit platform verder uitbreiden met meer intelligente algoritmes voor andere organen en toepassingen. Op die manier wil het bedrijf zorgverleners blijven ondersteunen in hun streven naar het verbeteren van de zorgpaden.

Veerle Demeyer
Head of Communication, Siemens Healthineers
veerle.demeyer@siemens-healthineers.com
+32 475 47 02 50