Robotassistentie bij percutane coronaire interventies tilt Hartcentrum OLV Aalst naar hoger niveau

2021-12-14

Het OLV Ziekenhuis heeft een lange geschiedenis op het vlak van innovatie. Sinds de eerste openhartoperatie in België in 1948 volgden de Belgische en Europese primeurs elkaar op, met onder andere de eerste plaatsing van een mechanisch hart in 1995 en de eerste percutane aortaklepvervanging in 2007. De ingebruikname van de Corindus CorPath GRX is de volgende revolutionaire stap in de behandeling van vasculaire aandoeningen.

Voor Dr Eric Wyffels, diensthoofd Hartcentrum OLV Aalst, is het belangrijk dat zowel de patiënt als de interventionele cardioloog profiteren van meer veiligheid, nauwkeurigheid en comfort.

Dr. Eric Wyffels: “Door de nauwkeurige 3D-CT-informatie bij de planning van de ingreep nu te combineren met een ongeziene robotgestuurde uitvoering zetten we met ons Hartcentrum internationaal de toon. Dat komt uiteindelijk de patiënt ten goede. Doordat de procedure efficiënter verloopt, daalt de stralingsdosis waaraan de patiënt tijdens de ingreep wordt blootgesteld ook met gemiddeld 20%. De robotarm beschikt daarenboven over ingebouwde meetapparatuur waarmee de lengte van de benodigde stent tot op submillimeterniveau bepaald kan worden. Dat leidt tot een daling van verkeerd afgemeten stents, goed voor 8% minder stentgebruik. Door een preciezere plaatsing van de stent zien we ook het comfort van de patiënt toenemen, met minder kans op toekomstige adervernauwingen. Een betere patient outcome is een van onze prioriteiten. Hoe minder patiënten later opnieuw behandeld moeten worden voor dezelfde problematiek, hoe efficiënter het ziekenhuis kan werken”.