Tx/Rx Knee 15 Flare Coil1

Tx/Rx Knee 15 Flare Coil1
 
Επικοινωνήστε Μαζί μας
Tx/Rx Knee 15 Flare Coil
Tx/Rx Knee 15 Flare Coil
Tx/Rx Knee 15 Flare Coil
Tx/Rx Knee 15 Flare Coil
PD TSE, Sagittal, voxel 0.5 x 0.5 x 3.0 mm, TA 3:12 min
Tx/Rx Knee 15 Flare Coil

MAGNETOM Aera: PD TSE, Sagittal, voxel 0.5 x 0.5 x 3.0 mm, TA 3:12 min

PD TSE, Coronal, voxel 0.5 x 0.5 x 3.0 mm, TA 3:14 min
Tx/Rx Knee 15 Flare Coil

MAGNETOM Aera: PD TSE, Coronal, voxel 0.5 x 0.5 x 3.0 mm, TA 3:14 min

PD TSE, Axial, voxel 0.5 x 0.5 x 3.0 mm, TA 2:36 min
Tx/Rx Knee 15 Flare Coil

MAGNETOM Aera: PD TSE, Axial, voxel 0.5 x 0.5 x 3.0 mm, TA 2:36 min

TS FS TSE, Sagittal, voxel 0.6 x 0.6 x 3.0 mm, TA 3:03 min
Tx/Rx Knee 15 Flare Coil

MAGNETOM Aera: TS FS TSE, Sagittal, voxel 0.6 x 0.6 x 3.0 mm, TA 3:03 min

T2 FS TSE, Coronal, voxel 0.6 x 0.6 x 3.0 mm, TA 3:08 min
Tx/Rx Knee 15 Flare Coil

MAGNETOM Aera: T2 FS TSE, Coronal, voxel 0.6 x 0.6 x 3.0 mm, TA 3:08 min

T2 FS TSE, Axial, voxel 0.6 x 0.6 x 3.0 mm, TA 3:34 min
Tx/Rx Knee 15 Flare Coil

MAGNETOM Aera: T2 FS TSE, Axial, voxel 0.6 x 0.6 x 3.0 mm, TA 3:34 min

PD TSE, Sagittal, voxel 0.4 x 0.4 x 3.0 mm, TA 3:14 min
Tx/Rx Knee 15 Flare Coil

MAGNETOM Skyra: PD TSE, Sagittal, voxel 0.4 x 0.4 x 3.0 mm, TA 3:14 min

PD TSE, Coronal, voxel 0.4 x 0.4 x 3.0 mm, TA 3:14 min
Tx/Rx Knee 15 Flare Coil

MAGNETOM Skyra:  PD TSE, Coronal, voxel 0.4 x 0.4 x 3.0 mm, TA 3:14 min

PD TSE, Axial, voxel 0.4 x 0.4 x 3.0 mm, TA 3:26 min
Tx/Rx Knee 15 Flare Coil

MAGNETOM Skyra: PD TSE, Axial, voxel 0.4 x 0.4 x 3.0 mm, TA 3:26 min

TS FS TSE, Sagittal, voxel 0.4 x 0.4 x 3.0 mm, TA 3:02 min
Tx/Rx Knee 15 Flare Coil

MAGNETOM Skyra: TS FS TSE, Sagittal, voxel 0.4 x 0.4 x 3.0 mm, TA 3:02 min

T2 FS TSE, Coronal, voxel 0.4 x 0.4 x 3.0 mm, TA 2:57 min
Tx/Rx Knee 15 Flare Coil

MAGNETOM Skyra:  T2 FS TSE, Coronal, voxel 0.4 x 0.4 x 3.0 mm, TA 2:57 min

T2 FS TSE, Axial, voxel 0.4 x 0.4 x 3.0 mm, TA 3:11 min
Tx/Rx Knee 15 Flare Coil

MAGNETOM Skyra: T2 FS TSE, Axial, voxel 0.4 x 0.4 x 3.0 mm, TA 3:11 min

15 channel transmit/receive coil for high resolution knee imaging with a flared opening for better patient population fit.

General Requirements

System

Minimum Software Version

syngo MR E11 C

Other

Also available for:
MAGNETOM Prismafit
MAGNETOM Skyrafit
MAGNETOM Avantofit

Related Products, Services & Resources

1The release of this coil is country-specific. Please check for availability locally.