Εξέταση προσδιορισμού ηπαρίνης με το αντιδραστήριο INNOVANCE HeparinΑντιδραστήριο υγρό-έτοιμο προς χρήση για τον προσδιορισμό της ηπαρίνης: λιγότερα στάδια για ακριβή αποτελέσματα

 

Η Εξέταση προσδιορισμού ηπαρίνης με INNOVANCE® Heparin παράγει τα αποτελέσματα της εξέτασης με λιγότερα στάδια, η ροή εργασίας απλοποιείται με εύχρηστα υγρά αντιδραστήρια και με μια ενιαία καμπύλη βαθμονόμησης τόσο για τη μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη (UFH) όσο και για την ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους (LMWH).

Χαρακτηριστικά και Οφέλη


Stable reagents
  • Αυτοματοποιημένη χρωμογονική εξέταση προσδιορισμού για τον ποσοτικό προσδιορισμό της δραστικότητας της μη κλασματοποιημένης ηπαρίνης (UFH) και της ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους (LMWH) σε ανθρώπινο πλάσμα με κιτρικό αντιπηκτικό.
  • Το εκτενές και σταθερό εύρος της εξέτασης προσδιορισμού από 0,10 έως 1,50 IU/mL για UFH και LMWH υποστηρίζεται από βαθμονομητές πέντε επιπέδων για μεγαλύτερη ακρίβεια.
  • Η μοναδική- κοινή βαθμονόμηση για UFH και LMWH μειώνει την πολυπλοκότητα και εξαλείφει τον κίνδυνο αξιολόγησης με εσφαλμένη καμπύλη.

 


Validated diagnostic
  • Καμία χειροκίνητη προετοιμασία. Εύκολος χειρισμός και χρήση στα συστήματα αιμόστασης Siemens Healthineers και Sysmex®.
  • Εκτελείται σε πολλαπλές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των Συστημάτων BCS® XP και Atellica® COAG 360,1 του Sysmex CS-2000i,1 των Συστημάτων CS-2100i 1 και CS-2500, καθώς και του Συστήματος Sysmex CS-5100. Παρουσιάζει εξαιρετική συσχέτιση μεταξύ των συστημάτων.

 


 

"Η εξέταση προσδιορισμού ηπαρίνης με το αντιδραστήριο INNOVANCE Heparin προσφέρει το πλεονέκτημα μιας μοναδικής καμπύλης βαθμονόμησης και παρέχει εξαιρετικά ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα στο απαιτούμενο εύρος μέτρησης των LMWH και UFH. Επιπροσθέτως, οι τεχνολόγοι των εργαστηρίων μου εκτιμούν την άμεση εφαρμογή των υγρών αντιδραστηρίων, η οποία ενσωματώνει εύκολα την εξέταση προσδιορισμού στην καθημερινή ροή εργασιών και επιτρέπει την άμεση εξέταση όποτε χρειαστεί."

 Καθ. Δρ. Bettina Kemkes-Matthes, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Gießen και Marburg, Γερμανία

Τεχνικές Προδιαγραφές

84 ώρες
Σταθερότητα επί του αναλυτή στα Συστήματα Sysmex® CS-2000i,1 CS-2100i1 και CS-2500

10 µL
Απαιτούμενος όγκος δείγματος

180 δοκιμές
Αριθμός εξετάσεων2 ανά κιτ

0.10–1.50 IU/mL
Εύρος μέτρησης

1.9%
Ενδοεργαστηριακό CV για το ΙNNOVANCE® Heparin LMW Υλικό Ελέγχου 2 στα Συστήματα Sysmex CS-2000i,1 CS-2100i,1 και CS-2500

8 weeks
Σταθερότητα μετά το άνοιγμα στους 2-8 ° C

1
2
3