Folkemødet 2023

Se klip fra debatten - "Er kunstig intelligens sundhedsvæsenets redning"?

Folkemode2023


Deltagere i panelet

  • Tejs Jansen, Overlæge, PhD, Leder af Innovationslaboratoriet, Neurocenteret – Intensiv Behandling for Hjerne- og Nervesygdomme, Rigshospitalet
  • Lars Gaardhøj, regionsrådsformand i Region Hovedstaden
  • Lene Laursen, vicedirektør i Medicoindustrien
  • Hans Andersen, medlem af Folketinget og formand for Erhvervsudvalget
  • Harun Demirtas, næstforperson for Dansk Sygeplejeråd

Harun Demirtas, næstforperson for Dansk Sygeplejeråd

AI skal ikke erstatte mennesker men derimod understøtte, så vi kan komme nærmere vores patienter. Som sygeplejesker hilser vi ny teknologi velkommen, især hvis vi kan vi frigøre tid, og tage os af vores kerneopgaver.

Tejs Jansen, overlæge, PhD. Leder af Innovationslaboratoriet, Neurocenteret, Rigshospitalet.

Vi skal se opgaveglidning som noget positivt. Den største stressfaktor er, når der ikke er mulighed for at give patienten den pleje, som man mener patienten bør have.

migo AI solution

Fotograf Carsten Andersen

Med etableringen af det nye Life Science råd er der taget et vigtigt skridt i den rigtige retning for samarbejde mellem industri og det offentlige (OPI). Potentialet er stort, hvis vi sammen udvikler nye teknologiske løsninger, der kan bruges i klinisk sammenhæng – til gavn for både medarbejdere og patienter. 

Sådan samarbejder vi med det offentlige: På Rigshospitalet er vi en del af et projekt omkring digital monitorering af intensiv-patienter. Projektet tager udgangspunkt i en udfordring omkring overvågning af patienter på Neuro-intensiv afdeling ved overgang til enestuer, og er lavet i tæt samarbejde med klinikere og sygeplejersker, der løbende har testet og givet feedback. Læs mere nedenfor.

migo folkemode

migo er en unik AI kameraløsning til monitorering af kritisk syge patienter på intensivafdelinger. AI teknologien i kameraet reagerer på klinisk vigtige bevægelser, og sender en alarm til personalet via en app på et smart-device, der viser, hvilken bevægelse der er tale om samt realtime-video af patienten. Projektet udspringer af de udfordringer, som enestuer på de nye hospitaler medfører for personalet på intensivafdelinger i forhold til konstant tilstedeværelse hos patienten, idet personalet ofte, men kortvarigt skal forlade stuen for at udføre andre opgaver. Den nye sam-udviklede løsning giver mulighed for 24/7 monitorering af patienter til gavn for både patienter, pårørende og personale, og kan være med til at øge sundhedspersonalets autonomi i en meget presset klinisk hverdag for sygeplejersker.  


Clinical Specialties Lung Cancer

En europæisk undersøgelse har vist, at lavdosis CT-scanning kan bruges til at finde lungekræft tidligere, og det er besluttet, at der i Danmark bliver indført et pilotprojekt, der skal afklare, om lungekræftscreening skal indføres i Danmark. 

Selvom behandlingen af lungekræft er forbedret, dør mange stadigvæk af sygdommen, fordi den ofte opdages sent. Hos ca. 45 pct. af patienterne har sygdommen spredt sig, når de får stillet diagnosen. Tidlig diagnostik vil føre til en mere skånsom behandling, bedre overlevelse og færre senfølger.

NELSON-studiet fra 2020, viste, at lavdosis CT-scanning til personer med nuværende eller tidligere stort forbrug af tobak, kan finde lungekræft tidligere og dermed reducere den relative dødelighed med op til 24 procent. 

Den bedste måde at forebygge lungekræft på er rygestop, men den teknologiske udvikling af lav-dosis CT scannere gør, at det vil være tilrådeligt at tilbyde partienter i risokogruppen at blive scannet.