Rette dosis (Right Dose) informationscenterRette dosis (Right Dose) - Innovationslederskab i håndtering af dosis

Det har vores topprioritet at beskytte patienter og personale fra unødig stråling samtidig med, at vi altid stræber efter den højeste billedkvalitet ved diagnostik og dermed optimal patientbehandling. Vi har ikke kun til hensigt at være førende, når det gælder teknologiske landvindiger til at reducere bestråling, men vi går også efter den bedste måde at håndtere dosis for patienter, plejepersonale og for healthcare forretningen.