Bestemmelse af kønsspecifikke 99. percentil øvre referencegrænser for point of care højsensitiv troponin I

Fred S. Apple, Karen Schulz, Christian W. Schmidt, Trees S. Y. van Domburg, Judith M. Fonville and Femke K. de Theije

Studiet er oprindeligt publiceret i Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (maj 2021) med tilladelse til publicering af De Gruyter.

Screenshot of Determination of sex-specific 99th percentile upper reference limits for a point of care high sensitivity cardiac troponin I assay

En højsensitiv (hs) troponin (cTn) analyse er defineret, i henhold til IFCC Committee on Clinical Application of Cardiac Biomarker (C-CB), som en analyse der kan detektere ≥ 50 procent af koncentrationerne over detektionsgrænsen (LoD) med en variation ≤ 10 procent ved de kønsspecifikke 99 percentil. Dette studie bestemte de kønsspecifikke 99 percentil for Siemens Healthineers højsensitive POC troponin analyse Atellica® VTLi hs-cTnI ved brug af heparin plasma fra AACC universale biobank.