ACUSON S2000 ABVS Ultrason Sistemi, Touch Control özelliğiyle HELX EvolutionMeme ultrasonu için kapsamlı çözüm

Toplam kadın nüfusunun hemen hemen yarısında meme dokusu yoğundur. Mamografi, her ne kadar etkili bir yöntem de olsa, meme yapısı yoğun kadınlardaki kanseri gözden kaçırabiliyor. Ultrason ise, mamografinin atladığı kanserleri tespit edebiliyor.1,2,3 Siemens’in Premium ultrason sistem mimarisi üzerine kurulan ACUSON S2000™ Automated Breast Volume Scanner (ABVS), Touch Control özelliğiyle HELX™ Evolution, klinisyenlerin bu önemli konuyu ele alabilmesini sağlıyor. Meme ultrasonunda nelere ihtiyacınız olduğuna bir bakalım

  • Yoğun meme dokusunun görüntülenmesi konusunda giderek artan talebi nasıl karşılıyorsunuz?
  • Kullanıcıların farklı beceri düzeylerinde olmalarına karşın tutarlı sonuçlar almalarını nasıl sağlayacaksınız?
  • Karakterizasyonu zor meme lezyonlarına ne sıklıkta rastlıyorsunuz?
  • Bir bölgeyi el transduseriyle daha yakından değerlendirmeniz gerekince ne yapıyorsunuz?
  • Meme ultrasonu tetkiklerini okurken zorlanıyor musunuz?
1
2
3