Male patient in focus surrounded by digital overlays of screens and digital tools symbolizing easy care access, care navigation and care delivery.

Kusursuz Sağlık Hizmetleri:

Neden önemlidir ve nasıl mümkün olur? 

Hastalar, sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla ilgili kararlarını artık sadece sunulan bakımın kalitesine göre vermiyor; bakım alırken yaşadıkları deneyim de kararlarında giderek daha kritik bir rol oynuyor. Hastalar, sağlık hizmeti alırken hayal kırıklığı veya rahatsızlık yaşadığında, bu pürüzler hasta sadakatini ve güvenini olumsuz etkileyerek başka bir sağlık hizmeti sağlayıcısını tercih etmelerine neden olabiliyor. Bu pürüz noktaları, ayrıca sağlık personelleri için artan iş yüküne ve tükenmişliğe de katkıda bulunabiliyor.

ECG Management Consultants iş birliğiyle hazırlanan bu makale hem hastalar hem de sağlık hizmeti sağlayıcıları için çeşitli pürüz noktalarını ele alıyor. Ayrıca gereksiz pürüzleri ortadan kaldırmak için uygulanabilecek somut adımlar ve kullanılabilecek dijital araçlar öneriyor. Böylece, pürüzsüz sağlık hizmetlerine giden bir yol haritası sunuyor. 


Hastalar için

  • Çevrimiçi randevu ve düşük sürtünmeli (low-friction) web siteleri ile bakıma erişilebilirliği iyileştirin
  • Temassız, self-servis seçenekler ve konum servisleri sunarak, fiyat şeffaflığını zorunlu kılarak sağlık hizmetlerinde daha iyi bir navigasyon sağlayın
  • Hastalar için kolay kullanılabilir teknolojileri devreye alarak ve uzaktan hasta izlemenin yanı sıra tele-sağlığı da kolaylaştırarak bakım sunumunu geliştirin 

Sağlık hizmeti sağlayıcıları için

  • İsrafı ortadan kaldırın ve iş akışlarını yeniden düşünün
  • Değer yaratmayan faaliyetlerin yerine otomasyon getirin
  • Katma değerli faaliyetleri artırın 

Hastaların giderek daha tüketici odaklı bir yaklaşımı benimsediği bir ortamda sağlık kurumları, gereksiz pürüzleri ortadan kaldırarak kendilerini daha iyi bir şekilde konumlandırabilir ve aynı zamanda sağlık personelleri için de daha iyi çalışma şartları sağlayabilir. 


Siemens Healthineers Insights Serisi içinde yer alan bu düşünce liderliği makalesi, “Hasta deneyimini iyileştirmek” ve “Sağlık hizmetlerini dijitalleştirmek” konularında fikirler ve pratik çözümler sunuyor. Insights Serisinin tüm sayılarına ulaşmak için şu adresi ziyaret edebilirsiniz:(İngilizce) siemens-healthineers.com/insights-series