3. Ulusal Viroloji Günleri

18 Haziran 2021 | 18:45-19:30
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gülendam Bozdayı, Doç. Dr. Bedia Dinç
Konuşmacılar: Fatih Küçükali, Billur Azem