Symbia.net Klinik İş Akışı Sunucusu

Symbia.net™ Klinik İş Akışı Sunucusu, moleküler görüntüleme araştırmalarının her yerden ve her zaman1,2 işlenmesi için uygun maliyetli bir istemci-sunucu çözümü.
Symbia.net maksimum esneklik sunuyor ve yatırımınızı koruyor. Symbia.net ister tek bir kullanıcı için bağımsız bir çalışma alanı olarak, ister çok sayıda eşzamanlı kullanıcılar için bir sunucu olarak yapılandırılmış olsun, aynı sistem mevcut iş akışınıza kolayca entegre ediliyor ve sistem gelecekteki ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek şekilde yükseltilebiliyor.

  • Tam işleme ve okumaya erişim sağlar
  • Kurması ve çalıştırması kolaydır
  • Bakımı ve yaygınlaştırılması ekonomiktir
1
2