Explora OneTek Entegrasyon. Sınırsız Olasılıklar.

Explora™ One –18F PET görüntüleme biyomarker’ları için tam entegre kaset-bazlı üretim sistemi. Son derece verimli olan bu sistem, güvenilir üretim ve sadeleştirilmiş cGMP uyumluluğu için kolay ve otomatik iş akışı sağlıyor. Explora One üretim süreçlerinin tüm adımlarını, bir adet mini hücrenin içine sığan tek bir sistemde entegre ediyor. Günümüzde mevcut olan görüntüleme biyomarker’ını destekleyerek sınırsız olasılıklar doğuruyor ve açık arayüzü sayesinde gelecekte yeni sentez sekanslarının da eklenmesine olanak tanıyor

 

  • Tek Bir Kolay, Entegre İş Akışı
  • Tek Sistem, Sınırsız Olasılıklar