Explora FDG4Otomatik Verimlilik. Maksimum Üretim.

Çoklu Fludeoksiglikoz (FDG) Sentez Modülü
Explora™ FDG4 nükleofilsubstitüsyon yoluyla radio-etiketli bileşiklerin üretimi için tasarlanmış, çoklu-kullanım sunan, otomatik bir glikoz sentez kimya modülü. Yüksek hacimli dağıtım merkezlerinin güvenilirlik ve verimlilik taleplerini karşılamak üzere özel olarak geliştirildi.

 

  • Rahat
  • Akıllı
  • Güvenli
  • Güvenilir