Natriüretik Peptitler

BNP ve NT-proBNP* seçiminiz

Kalp yetmezliği, sendrom tanısı konanlarda yüksek morbidite ve mortalite oranları ile yönetilmesi en zor tıbbi durumlardan biri olmaya devam etmektedir. Natriüretik peptitler (NP'ler), konjestif kalp yetmezliğinin (CHF) tanısında önemli ve uygun maliyetli bir rol oynar.

NP'ler, kalp üzerindeki hemodinamik stresin belirteçleridir ve miyokardın nörohumoral aktivasyonunu gösterir. BNP ve NT-proBNP, hemodinamik basınç nedeniyle sol ventrikül gerildiğinde 1:1 oranında üretilir. Bu peptitlerden herhangi birinin yüksek seviyeleri kalp yetmezliği ile ilişkilidir ve her ikisi de CHF tanısında yardımcı olarak eşit derecede faydalıdır.

Kritik Kardiyak Sorulara Güvenilir Cevaplar

  • CVD testinde dünya çapında tanınan bir lider olarak Siemens Healthineers, natriüretik peptit testinde bir seçenek sunan ve klinisyenlere aşağıdakileri seçme gücü veren ilk şirketti:
  • NP testi için çoklu cihaz seçenekleri
  • Merkezi laboratuvar ve bakım noktası test çözümleri
  • Atellica Çözümü ve ADVIA Centaur® Sistemlerinde hem BNP hem de NT-proBNP* sunar

Özellikler

  • Mükemmel hassasiyet (her iki test için <%5 CV)
  • Kalp yetmezliğinin güvenli kuralına ve hasta risk sınıflandırmasına güven sağlar
  • Kanıtlanmış, güvenilir bir teknolojiden güvenilir sonuçlar sunar