Kurumsal Departman Hizmetleri

Hastanelerin görüntüleme (Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyasyon Onkolojisi) ve laboratuvar departmanlarında klinik operasyon hizmetlerinin sağlanması.