INNOVANCE Heparin Testi

Kullanıma hazır sıvı heparin testi: kesin sonuçlar için daha az adım

INNOVANCE Heparin Test Kiti, kullanımı kolay sıvı reaktifler ve hem fraksiyone olmayan heparin (UFH) hem de düşük moleküler ağırlıklı heparin (LMWH) için tek bir kalibrasyon eğrisi ile iş akışını düzene sokarak daha az adımla test sonuçları üretir.

Özellikler ve Faydalar


Stable reagents

  • Sitratlı insan plazmasında fraksiyone edilmemiş heparin (UFH) ve düşük moleküler ağırlıklı heparinin (LMWH) aktivitesinin nicel tespiti için otomatik kromojenik tahlildir.
  • UFH ve LMWH için 0.10 ila 1.50 IU/mL'lik geniş ve tutarlı test aralığı, daha fazla doğruluk için beş kalibratör seviyesi tarafından desteklenir.
  • UFH ve LMWH için tek kalibrasyon karmaşıklığı azaltır ve yanlış eğri üzerinde değerlendirme riskini ortadan kaldırır. 


Validated diagnostic

  • Manuel hazırlık yok; Siemens Healthineers ve Sysmex hemostaz sistemlerinde kullanılır ve kullanımı kolaydır.
  • BCS® XP Sistemi, Atellica® COAG 360 Sistemi,1 Sysmex CS-2000i,1 CS-2100i,1 ve CS-2500 Sistemleri ve Sysmex CS-5100 Sistemi dahil olmak üzere birden fazla platformda çalışır. Sistemler arasında mükemmel bir korelasyon sergiler.


"INNOVANCE Heparin Testi, tek bir kalibrasyon eğrisinin avantajını sunar ve hem LMWH hem de UFH için gerekli ölçüm aralığında son derece hassas ve güvenilir sonuçlar sağlar.

Ayrıca laboratuvar teknisyenlerim, tahlili günlük iş akışına kolayca entegre eden ve gerektiğinde hemen teste olanak tanıyan sıvı reaktiflerin anında uygulanabilirliğine değer veriyor."

Prof. Dr. Bettina Kemkes-Matthes, University Hospital Gießen and Marburg, Germany

1
2
3