INNOVANCE D-Dimer Testi

D-Dimer testinde beklenenin ötesine geçen yenilik 

INNOVANCE® D-Dimer Testi, çapraz bağlı fibrin bozunma ürünlerinin (D-dimerler) kantitatif tespiti için partikül ile geliştirilmiş immünotürbidimetrik bir testtir. INNOVANCE D-Dimer Test Kiti, DVT veya PE'den şüphelenilen ayaktan hastalarda derin ven trombozu (DVT) ve pulmoner emboliyi (PE) dışarıda tutmak için klinik ön test olasılığı (PTP) değerlendirme modeli ile kullanımını belirtir. INNOVANCE D-Dimer Testi, D-dimer konsantrasyonundaki1 nispi değişikliğin izlenmesi için kullanılabilir.

Özellikler ve Faydalar


Stable reagents

  • Stabil reaktifler (2–8°C'de 4 hafta) ekonomik çalışmaya olanak tanır.
  • Klinik verimlilikle birleştirilmiş test sağlamlığı, özel bir D-dimer test sistemine olan ihtiyacı ortadan kaldırır. 


Fast turnaround time

  • Hızlı geri dönüş süresi (11 dakika veya daha az), günlük verimi artırır.
  • Azaltılmış manuel hazırlık ve numune seyreltme için verimli, tam otomatik işleme sağlar. 


Validated diagnostic

  • ≥%98'lik doğrulanmış tanısal duyarlılık, DVT ve PE'nin hariç tutulmasına müsaade eder.
  • Mükemmel klinik performans, daha geniş bir klinik tanı, izleme ve takibe olanak tanır.

1
2