Syngo Carbon IDM teaser

Akıllı İş AkışıGelişmiş görüntüleme verimliliği ve performansı 

Yüksek iş yükü, veri patlaması, artan operasyonel maliyetler ve verimsiz iş akışları, tanısal kesinliğin azalmasına ve optimal olmayan hasta bakımına yol açmaktadır. En son teknolojik gelişmelerden ve tıbbi kılavuzlardan haberdar olmak sağlık çalışanları için bir zorunluluktur. Syngo Carbon Akıllı İş Akışı ile hekimlerin, teknisyenlerin ve hastaların ilgili tüm verilere erişmesini sağlayın. Otomatik ve yarı otomatik işlevler klinik iş akışlarını kolaylaştırır ve işbirliğini geliştirir.

Syngo Carbon Just Use It
 • Gelişmiş yapay zekâ odaklı teknolojilerin ve otomatik iş akışlarının verimliliği artırmasına ve sonuçları iyileştirmesine izin verin

 • Akıllı İş Akışı, departmanlar arasında veri ve iş akışlarını entegre ederek tedavi süreci boyunca tutarlı hasta merkezli veri ve bilgi sağlar

 • Açık veri altyapısı aracılığıyla ilgili tarafların doğru hasta bilgilerine erişimini sağlayın

syngo carbon Claim GIF

Syngo Carbon¹, Siemens Healthineers'ın yeni kurumsal görüntüleme ve raporlama çözümüdür. Hasta bakımını iyileştirmek için tasarlanan Syngo Carbon, görüntü yorumlama, raporlama, Yapay Zekâ (AI) ve Veri Yönetimi alanlarında olanaklar sunar. Syngo Carbon, tek bir entegre ve kullanıcı dostu çalışma alanında farkli modaliteler arasında kapsamlı araçlar ve açık veri modelleri sağlar.

Intelligent Workflow
 • Kurum genelinde hastayla ilgili tüm multimedya ve görüntü verilerine erişin ve iş akışını optimize edin

 • Akıllı veri işleme ve otomatik görüntü yönetimi ve kantifikasyon yoluyla veri büyümesini yönetin

 • Otomatik iş akışları ile tekrar eden görevleri azaltın ve verimliliği artırın

 • Radyoloji Bilgi Sistemlerinizi, Kurumsal Görüntüleme İş Akışlarınızı ve Elektronik Sağlık Kayıtlarınızı kolayca entegre edin 


Intelligent Workflow
 • Tüm hasta verilerine her yerden ve her cihazla erişerek klinik işbirliğini geliştirin

 • Hastaların web üzerinden kendi klinik verilerine erişmelerini sağlayın ve etkileşimi artırın

 • Bilgileri dijitalleştirerek ve fiziksel medyayı azaltarak verileri erişilebilir hale getirin ve zamandan ve maliyetten tasarruf edin 


Intelligent Workflow
 • İş akışlarını hızlandırıp otomatikleştirin ve tekrarlayan manuel görevleri azaltın

 • Yapay zekâ ve yeni teknolojilerle büyük klinik veri akışını yönetin 

 • İlgili hasta verilerine odaklanmak ve tanısal kesinliği artırmak için otomatik doldurulan sonuçları kullanın

 • Tanısal kesinliği daha da artırmak için tıbbi rehberlik ve tanısal karar desteğinden yararlanın


Intelligent Workflow
 • Akıllı protokoller ile görüntüleri yorumlamaya daha fazla zaman ayırın ve manuel işleri azaltın

 • Otomatik senkronizasyon ile farklı zamanlarda alınan sonuçları daha kolay karşılaştırın

 • ALPHA (İnsan Anatomisinin İşaretlenmesi ve Ayrıştırılması) teknolojisi ile ilgili alanları her boyutta görüntüleyin

 • Yarı otomatik organ segmentasyonu ile görüntüleri daha iyi yorumlayın

 • Yapılandırılmış bulgular oluşturup yöneterek klinik sonuçları belgeleme ve iletme şeklinizi geliştirin


Intelligent Workflow
 • Uzaktan tarama yardımı çözümümüzle iş akışı verimliliğini artırın ve personel eksikliğinin üstesinden gelin

 • Herhangi bir sistemde oturum açın ve tesis dışında yüksek kaliteli MR, mMR, BT, mBT ve SPECT taramaları gerçekleştirin

 • Standardizasyon ve dağıtılmış protokoller aracılığıyla teşhis tutarlılığını artırın ve varyasyonları azaltın

 • Hasta memnuniyetini artırmak ve daha iyi bakım sunmak için uzmanların taramaları uzaktan yapmasına ve hastalarla daha fazla zaman geçirmesine izin verin


Akıllı İş Akışının Ötesinde

Evrensel Veri Yönetimi

Görüntüleme verilerini hasta ortamında ve kurum genelinde yöneten tek bir birleşik kaynakla hasta merkezli bakım sağlayın.

Actionable Reporting 

Structured, consistent, reproducible reports based on real-time findings for actionable imaging results.    

Synergized Research and Innovation

Advance clinical potential with open access to integrated software from Siemens Healthineers and 3rd parties.

1