Digital pathway sağlayıcıları

Sağlık sürekliliğinin her aşamasında, dijital çözümlerimiz hastaların beklediği yüksek kaliteli bakımı sağlamanıza yardımcı olur. Dijital ürün portföyümüz, karar vermeyi hızlandırmanıza, tedaviyi optimize etmenize ve kardiyoloji, onkoloji ve kronik hastalıkların klinik uzmanlık alanlarındaki iş akışlarını düzene sokmanıza yardımcı olacak şekilde yorumlanmış eyleme yönelik sonuçlar sağlar. Doğru dijital çözüm, birden fazla sistemdeki bilgilere erişmek için daha az zaman harcamanıza ve en önemli şey olan hastalarınız hakkında daha fazla zaman harcamanıza olanak tanır.

Kardiyoloji

Digital Pathway Enablers - Cardiology

Giderek artan kardiyovasküler hastalık prevalansı ile, hasta verilerini yönetmede ve klinik yönetimi bilgilendirmeye yardımcı olan kritik hasta öngörülerine erişimde çevikliğe ihtiyacınız vardır. Siemens Healthineers dijital çözümleri, sistemleri birbirine bağlayarak, verileri operasyonel hale getirerek ve klinik karara rehberlik ederek kardiyak yol boyunca anlamlı bakım koordinasyonu sağlar. Dijital çözümlerimiz, artan sayıda kalp hastasını daha az karmaşıklıkla verimli bir şekilde yönetmeniz için ihtiyaç duyduğunuz araçları size sunarak daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlar.

Onkoloji

Digital pathway enablers - Oncology

Bir uzmanlık alanı olarak onkoloji, çok sayıda hastalık varyasyonu ve veri kaynağından elde edilen karmaşık yönetim ve tedavi kararları ile hasta bakımında benzersiz zorluklarla karşı karşıyadır. Bu zorlukların hafifletilmesi, bakım ekibi arasında iyi bir iş birliği ve koordinasyon ve hasta merkezli veri yönetimi yoluyla hastaya bütünsel bir bakış açısı gerektirir. Zekayı veriye entegre etmeye ve erişim kolaylığı sağlamaya odaklanarak dijital çözümlerimiz size aşağıdaki araçları sunar:

●Hasta bilgilerini bütünsel olarak değerlendirin,

●teşhis ve tedavi kararları hakkında öneriler alın,

●ve tedavi planlarını ayarlayın

Kronik Hastalıklar

Digital pathway enablers - chronic diseases

Bir klinisyen olarak, kronik hastalıkları yönetmek ve önlemek için nüfusunuzun sağlığını anlamak verilerden yararlanmaya dayanır. Hastalarınız da tüketici oluyor ve bu nedenle dijital teknolojileri kullanarak sağlıklarını ve sıhhatlerini yönetmeye daha fazla dahil oluyorlar. Taramadan teşhis, tedavi ve takibe kadar sizi verilere ve hastalarınıza bağlamak için sağlam dijital çözümler gereklidir. Hastaları proaktif olarak meşgul etmek, hastalık riskini belirlemek ve hastalığın ilerlemesini engellemek için ilgili hasta teşhis bilgilerine etkin bir şekilde erişme yeteneğiniz çok önemlidir. Dijital çözümlerimiz klinisyenleri klinik ağ üzerinden hasta sağlığı verilerine bağlar ve kurumlar arası iletişimi desteklemek için ağ hizmetleri ve uygulamaları sağlar, böylece sonuçları iyileştirirken sağlık maliyetlerini de düşürür.

1
2
3
4
5