Keyvisual

Hasta Bakım İşbirliği ve Hasta Etkileşimi

Hasta bakım sistemleri, ekipler ve hastaları birbirine bağlar

Ayrık bilgi sistemleri ve hasta bakım ortamlarının zorlukları

Ayrık bilgi sistemleri ve hasta bakım ortamları alanında, özellikle de hastaların kendi sağlık verilerini ve raporlarını nasıl deneyimlediklerine bakarken aşılması gereken önemli zorluklar vardır. Ayrıca, sağlık hizmeti sağlayıcıları giderek daha fazla sayıda hastada multimorbidite ile uğraşmakta ve kronik hastalıkları daha iyi yönetecek yaklaşımlar bulmaya ihtiyaç duyar.

Patient center touchpoint

Yaşam süreci boyunca, bir kişi çeşitli sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla temas kurar. Bunlar hastanede doğumdan, akut hastalıklar veya kaza durumunda gerekli temaslara; önleyici kontroller vb. bağlamındaki temaslardan, yatarak tedavi gibi yaşla birlikte artan temaslara kadar uzanmaktadır. Sağlıkla ilgili bu tür temas noktaları dizisine "yaşam boyu sağlık yolculuğu" veya "hasta yolculuğu" da denir. Sürekli artan tıbbi bilgi, yalnızca daha iyi teşhis ve tedavi seçenekleri ve yaşam süresinin uzatılmasını değil, aynı zamanda tıpta daha fazla uzmanlaşmayı da sağlar.

Ancak bu durum, sağlıkla ilgili temas noktalarının sayısı arttıkça işbirliği ve ağ kurma ihtiyacını da artırmaktadır. Küreselleşme, mobilite ve tıbbi hizmetlere giderek daha kolay oranda erişim ya da "evdeki hastane" konusundaki son gelişmelerle daha da güçlenen bir eğilim.

Sağlıkla ilgili tüm bu temas noktalarında, bulgular, görüntüler ve reçetelere ek olarak sağlık tesislerinin BT sistemlerinde kapsamlı dokümantasyon üretilmektedir: bu da çok sayıda veri anlamına gelir. Sağlık tesislerinde depolanan bu veriler, hastaların bir sonraki ziyaretlerinde, muhtemelen başka bir tesise gittiklerinde hayati önem taşıyabilir - hatta çoğu zaman hayat kurtarıcı olabilir. Verilerin varlığı, yeni muayeneler için zaman ve paradan önemli ölçüde tasarruf edilmesinin yanı sıra yanıt sürelerinde büyük bir iyileşme sağlayabilir. Hasta etkileşimi ve hasta bakım işbirliğine yönelik çözümlerimiz tam da bu noktada devreye giriyor.

Hastaların yanı sıra hasta bakım ekipleri arasında yakın işbirliği ve iletişimi güçlendirmenize yardımcı oluyoruz

connecting care teams and patients

Çözümlerimizin temeli ve etkinleştiricisi olan birlikte çalışabilirlik sayesinde, tüm hasta yolculuğu boyunca birden fazla kurumdan, yatarak tedavi ve ayakta tedavi hastalarından senaryolarla hasta verilerini paylaşmanızı sağlıyoruz ve karar verme sürecini optimize etmenize yardımcı oluyoruz.

Hastanın bütünsel bir görünümünü oluşturarak, sağlık çalışanlarının işbirliğine dayalı bakımı ve hasta sonuçlarını iyileştirmelerine yardımcı oluyoruz. Hastaya yönelik uygulamalarımız hasta etkileşimini sağlar, sağlık hizmeti sağlayıcıları için dijital bir ön kapı oluşturur ve hastalar ve sevk edenler arasında olumlu bir itibara katkıda bulunabilir.

İlgili sağlık bilgilerini tam olarak ihtiyaç duyulan yerde ve zamanda erişilebilir kılmak, verimli bakım yönetimi için kilit önem taşır. Zaman ve mekân açısından daha fazla esneklikle etkili iletişim ve işbirliği sağlamak için özel ağ hizmetleri ve uygulamaları sunuyoruz.³ Bu, birçok paydaşı içeren kurumlar arası tedavi için özellikle önemlidir.

  • Daha verimli işbirliği yapın
  • Kaynakları koruyun
  • Yüksek kaliteli hasta bakımı sunun
  • Dijital bir ön kapı oluşturun ve hasta bakımına erişimi artırın
  • Hastaların kendi sağlıklarıyla ilgilenmelerini sağlayın

1
2
3