Neurology

Nöroloji

İnmede DTN süresini azaltmak için süreci ilerletir.

Bilgisayarlı Tomografi, daha iyi tanısal güven sağlayarak, çalışma adımlarını kaydederek ve tüm hasta yollarını daha da hızlı hale getirerek süreç verimliliğini artırarak klinik yetenekleri geliştirebilir. İnme, dünya çapında ikinci önde gelen ölüm nedeni olduğundan, BT Nörogörüntüleme ile müşterilerimizi daha da ilerlemeleri için destekliyoruz.

BT, inmedeki en önemli teşhis sorularını hızla yanıtlamanıza yardımcı olur. Böylece en uygun tedavi ve terapi kararlarına konsantre olabilirsiniz.

Video dili İngilzice'dir.

· İnme kanamadan mı kaynaklanıyor?

İnmenin kanama ya da bölgesel anemiden kaynaklanıp kaynaklanmadığını saptamak için kontrastsız bir BT taraması kullanın. Böylece trombolitik ilaçların potansiyel yararını ya da zararını belirleyebilirsiniz. Bölgesel aneminin erken belirtilerini gösteren ince nüanslar, kontrast-gürültü oranını yüzde 40'a kadar artıran Neuro BestContrast ile görselleştirilir.

· Pıhtının boyutu ve yeri nedir?

Girişimsel pıhtı alımını planlarken, eksenel BTA kaynak görüntülerinde pıhtının boyutu olduğundan fazla tahmin edilebilir. syngo.BT Dynamic Angio, oklüzyon uzunluğunu ve kollateral dolaşım durumunu daha iyi karakterize etmenize yardımcı olabilir. Arterlerden damarlara kontrast akışını gösteren videolar dinamik bir değerlendirme sağlar. Böylelikle antegrad ve gecikmiş kollateral kan akışını görebilirsiniz.

· Enfarktüs ne kadar büyük?

Çekirdek enfarktüsünü ve yarı gölgeyi görmek için sadece beş basit adım yeterlidir. syngo.BT Neuro Perfusion'daki rehberli iş akışı, rutin bir 7/24 çalışmayı kolaylaştırır. Risk altındaki doku, serebral kan hacmi (CBV) ve serebral kan akışı (CBF) arasındaki uyumsuzluğa dayalı olarak 3 boyutlu renkli haritalarda kolayca görselleştirilebilir. Ya da seçtiğiniz değişkenlere göre özel bir uyumsuzluk tanımlayabilirsiniz.

Computed Tomography Scanner – Clinical Engines - Neurology

4D görüntülemede mutlak liderlik. Akıllı, esnek ve doz açısından verimli.

Adaptive 4D Spiral ya da Flex 4D Spiral teknolojisi, kontrastlı dinamik taramalar için tüm beyin kapsama alanı ve daha fazlasını sunar. Dedektör genişliğinin ötesinde kapsama alanı sağlar. Sabit BT kızaklarında, masayı sorunsuz bir şekilde ileri geri hareket ettirir. Sürgülü kızak sistemleriyle (SOMATOM Edge Plus ve SOMATOM Definition Edge) masa sabit kalırken BT kızağı raylar üzerinde ileri geri hareket eder. Bu akıllı yaklaşım, z kapsamında daha fazla esneklik sağlayarak hem küçük hem de büyük aralıklarda sektör lideri z kapsamına olanak tanır. Ayrıca büyük dedektör yaklaşımlarına kıyasla doz açısından daha verimlidir.

Adaptive 4D Spiral ya da Flex 4D Spiral ile optimize edilmiş inme protokolü

Gözün maruz kalmasını en aza indirin ve tam teşhis bilgilerini alın

Optimize edilmiş inme protokolümüz, rutin 7/24 inme görüntüleme için tasarlanmıştır. 8,5 cm ve 11,5 cm'ye kadar kapsama alanı ile tüm supratentoryal beyni kapsar.1 Bu, gözün maruz kalmasını ve daha uzun katarakt riskini en aza indirir2. Serebellar enfarktüsler nadir olsa da (<%1) tam teşhis bilgisi sağlar.3

Genişletilmiş kapsam belirli durumlarda fayda sağlayabilir

Belirli klinik durumlarda, z kapsamını artırmak için doğru olabilir ve bu nedenle, aort arktan vertekse kadar özel 4D BT-Anjiyografiye izin veren endüstri lideri bir z kapsamı sunuyoruz. Bu verileri syngo.BT Dynamic Angio ile analiz etmek, nörovasküler hastalıkta kan akışının dinamiklerini daha iyi anlamanıza yardımcı olacak yeni içgörüler verebilir.


syngo.CT DE Direct Angio


Akıllı Dual Energy uygulamaları, nörovasküler hastalıkların daha hızlı değerlendirilmesini destekler.

· Daha düşük dozda daha az hareket artefaktı ile kemik çıkarma işlemini gerçekleştirin

syngo.BT DE Direct Angio, bazen DSA tabanlı algoritmalarda görülen hareket artefaktlarından daha az zarar gördüğü için kemik çıkarma işlemini daha güvenilir bir şekilde gerçekleştirir. Ayrıca kontrastsız bir BT gerekli olmadığı için bunu daha düşük bir dozda başarır.


syngo.CT DE Brain Hemorrhage

· Müdahale sonrası kanamayı transituvar iyot alımından ayırt edin

İnmede pıhtı alma gibi nöro müdahale prosedürleri gerçekleştirirken, bazen müdahale sonrası kanama gibi ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Tek enerjili bir BT'de bu, transituvar iyot alımına benzer görünebilir ve hiçbir klinik semptom göstermeyebilir. İşte bu noktada Çift Enerjili BT çok yardımcı olabilir: syngo.BT DE Brain Hemorrhage, ikisi arasında ayrım yapılmasına yardımcı olur ve artık tek kaynaklı BT tarayıcılarımızda mevcuttur.

syngo.CT Neuro DSA

· Çıkarılan kemiklerle daha hızlı değerlendirme

Nörovasküler hastalık değerlendirmesi ve girişimsel tedavi planlamasında syngo.BT Neuro DSA (Sayısal Çıkarımlı Anjiyografi) zamandan ve emekten tasarruf etmenize yardımcı olur. Tam otomatik kemik çıkarma işlemi sayesinde, bir vakayı açar açmaz görüntülerinizi okunmaya hazır bulacaksınız. Ayrıca kemik ve damar görünümleri arasında geçiş yapabilirsiniz. BT Neuro Package'ın yeni BT Nörovasküler iş akışı, stenoz ölçümü ve otomatik damar takibi için kıvrık düzlemsel reformasyonlar (CPR) dahil olmak üzere baş ve boyun için kapsamlı bir damar analizine izin verir.