Karaciğer Hastalıkları

Karaciğer Fibrozu
Fibroz, kronik karaciğer hastalıklarında yaygın görülen bir sonuçtur ve her yıl binlerce ölüme neden olan siroza doğru ilerler. Siemens, Enhanced Liver Fibrosis (ELF™) Test¹ ile hekimlerin karaciğer fibrozu tanısı koymasını kolaylaştırıyor.


Share this page:

1Not available for sale in the US. Product availability may vary from country to country and is subject to varying regulatory requirements.