Karaciğer Hastalıkları

Karaciğer Fibrozu
Fibroz, kronik karaciğer hastalıklarında yaygın görülen bir sonuçtur ve her yıl binlerce ölüme neden olan siroza doğru ilerler. Siemens, Enhanced Liver Fibrosis (ELF™) Test¹ ile hekimlerin karaciğer fibrozu tanısı koymasını kolaylaştırıyor.
1