Siemens Healthineers Uzaktan Sağlık Hizmetlerine Kapsamlı Çözümler Sunuyor

Remote Assist

Uzaktan sağlık çözümleri tüm dünyada giderek yaygınlaşıyor ve bunun öncelikli nedenleri arasında güvenlik, nüfus artışı, sağlık kurumlarının iş akışlarında karşılaştığı güçlükler ve hastaların sağlık hizmetlerine daha hızlı erişim talebi bulunuyor. Siemens Healthineers sunduğu inovatif çözümlerle uzaktan sağlık hizmetleri için sağlık profesyonellerine ve hastaların ihtiyaç duydukları bakıma zamanında erişebilmesine yardımcı oluyor.

Bugün sağlık sektöründeki trendlere bakıldığında uzaktan çözümlerin giderek daha fazla önem kazandığı görülüyor. Bu trendin etkileri ülkemize de yansıdı ve bilindiği üzere Şubat ayının başında Uzaktan Sağlık Hizmeti Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre tercih eden bireyler uzaktan muayene olabilecek, gözlem ve takipleri yapılabilecek. Uzaktan muayene edilebilecek hastalara, e-reçete, e-rapor yazılabilecek, uzaktan cerrahi müdahale yapılabilecek. Sağlık profesyonellerinin bulundukları yerden bağımsız olarak hastalara hizmet sunabilmesini sağlayan uzaktan sağlık çözümlerinin tüm dünyada giderek yaygınlaşmasının öncelikli nedenleri arasında ise güvenlik, nüfus artışı, sağlık kurumlarının iş akışlarında karşılaştığı güçlükler ve hastaların sağlık hizmetlerine daha hızlı erişim talebi bulunuyor.

2020’de hastaların yüzde 46’sı uzaktan sağlık hizmetlerinden faydalandı

COVID-19 salgını, sağlık hizmetleri için birçok değişikliği beraberinde getirdi. Özellikle güvenlik kritik bir gereklilik halini alırken yalnızca hastanın değil, sağlık personellerinin de güvenliğini sağlamak hayati bir öncelik oldu. Diğer taraftan nüfus giderek artıyor ancak uzman sağlık personeli sayısındaki artış aynı hızda gerçekleşmiyor. Ayrıca sağlık kurumlarına erişimi zor olan bölgelerde yaşayan veya yatağa bağlı ya da yaşı ileri olan hastalar için ihtiyaç duydukları bakım hizmetini almak son derece zorlayıcı bir durum olabiliyor. Bunların yanı sıra iş gücü dağıtımı, varlık kullanımı ve hasta akışı yönetimindeki verimsizlikler sağlık kurumları için önemli engeller oluşturarak süreçleri zorlaştırabiliyor. Uzaktan sağlık çözümleri, bu güçlüklerin üstesinden gelmenin yolunu açıyor.

Uzaktan sağlık çözümleri, örneğin pandemi sırasında doktorlara danışması gereken hastalar açısından hayati bir işlev üstlendi. 2020 yılında hastaların yüzde 46’sının bu hizmetten faydalandığı ifade ediliyor.1 Bir hastanın sağlık durumu hakkında uzaktan bilgi edinmek için kullanılan teknolojilerden ve cihazlardan oluşan bir kombinasyon olarak da tanımlanan bu sistemler, hastaya müdahale konusunda bir ihtiyaç veya aciliyet olup olmadığına karar verilmesine de yardımcı oldu.2 Bugün bir hastanın mobil cihaz üzerinden sağlık profesyoneline ulaşarak ihtiyaç duyduğu hizmeti alabilmesi, tedaviye erişimi kolaylaştırmaktan hastanelerin hizmet sunma kapasitesini artırmaya kadar önemli faydaları beraberinde getiriyor.

Siemens Healthineers’dan Fark Yaratan Çözümler

Siemens Healthineers, sağlık sektörüne tanı ve tedavi, iş akışı yönetimi, eğitim ve servis için uzaktan çözümlerin kazandırdığı esnekliği ve kolaylığı sunuyor. Hastalar bu çözümlerin yardımıyla ihtiyaç duydukları bakım ve tedaviye zamanında erişebilirken, sağlık uzmanları da bulundukları yerden gerekli müdahalede bulunabiliyor. Bu, sağlık kurumlarındaki hasta sayısının ve iş gücünün verimli bir şekilde yönetilmesine yardımcı oluyor. Ayrıca uzaktan servis çözümleri sayesinde ise tıbbi cihazlardaki arızalara kısa sürede müdahale edilerek cihazın hizmet vermeye devam etmesi sağlanıyor.

Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel, şirketin stratejik öncelikleri arasında uzaktan hizmet sunulmasını sağlayan dijital teknolojilerin önemli bir yeri bulunduğunu belirterek şu sözleri ifade ediyor: “Klinik kararları desteklemek ve operasyonları kolaylaştırmak üzere kapsamlı dijital çözümlerimizden yararlanıyoruz. Sağlık hizmeti sağlayıcıları, değer zincirleri boyunca daha fazla operasyonel verimlilik talep ediyor. Uzaktan tarama için syngo Virtual Cockpit ve uzaktan servis gibi çözümlerimiz sağlık kurumlarına pek çok fayda sunarken sağlık sektöründeki en önemli güçlüklerden biri olan erişim zorluğunu aşmaya yardımcı oluyor.”

· Uzaktan uzmanlık desteği: syngo Virtual Cockpit

Siemens Healthineers syngo Virtual Cockpit ile uzmanlığın, ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırılmasını sağlıyor. Uzaktan tarama asistanı olan bu çözüm, radyolojide işgücü yönetimini daha esnek hale getiriyor. Görüntüleme cihazlarından en iyi şekilde faydalanmayı sağlayan yazılım, uzaktan tarama yardımı ile bakım sunumunu dönüştürüyor ve daha doğru teşhislere götüren daha yüksek bir standardizasyon düzeyini mümkün kılıyor. Deneyimli uzmanlar, radyolojik incelemeler için kulaklıklar, hoparlör veya sohbet ya da video uygulamaları aracılığıyla radyolojik incelemeye hızlı ve gerçek zamanlı katılım sağlayabiliyor. Bu da uzmanların, görüntüleme cihazını farklı bir yerde kullanan meslektaşlarına gerekli durumlarda rehberlik edebilecekleri anlamına geliyor. Bu sayede hem sağlık profesyonellerinin zamandan tasarruf etmesi hem de hastaların yeniden farklı bir lokasyona yönlendirilmesine gerek kalmadan incelemelerin anlık olarak yapılması sağlanabiliyor.

Özellikle pandemi döneminde sağlık profesyonelleri için en büyük zorluk, görüntüleri evden yorumlamak ve hasta sayısının çok yüksek olmasından kaynaklanıyordu. Prosesleri otomatik olarak yapan bu sistem, hem daha az sayıda teknikerle daha çok iş yapabilmeyi hem de az sayıda doktorla daha çok rapor yazabilmeyi kolaylaştırıyor.

· Uzaktan MR çekimi: Expert-i

Siemens Healthineers’ın Expert-i çözümü, MR sırasında etkileşimli uzaktan yardım desteğini mümkün kılıyor. Hastane sistemindeki herhangi bir ağ bağlantılı bilgisayardan görüntüleme verilerine ve muayene bilgilerine gerçek zamanlı erişim sağlıyor. Örneğin, karmaşık klinik sorunlarla karşılaşıldığında yapılan işi bırakıp MR tarayıcısına gitme zorunluluğu, radyologların ve sağlık profesyonellerinin iş yükünü önemli derecede artıran etkenlerden biri. Expert-i, bu tür sorunların ağ bağlantılı bir bilgisayar aracılığıyla hızlı ve verimli bir şekilde ele alınabilmesini mümkün kılıyor. Bu da kolaylaştırılmış iş akışları ve daha hızlı hasta çıktısının yanı sıra tekrar incelemelere duyulan ihtiyacı ve özel prosedürlerde uzman desteği sağlayarak eğitim için gereken zamanı azaltıyor.

· Uzaktan eğitim: Siemens Healthineers Akademi

Şirket, sağlık sektörüne Siemens Healthineers Akademi kapsamında sunduğu online eğitimlerle de destek oluyor. Siemens Healthineers tarafından hayata geçirilen ve tıbbi görüntüleme ile laboratuvar diagnostiği alanlarında müşterilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konulara yönelik eğitimleri içeren Uzaktan Eğitim Serisi sayesinde sağlık profesyonelleri, pandemiyle zorlaşan çalışma şartlarında dahi eğitim hizmetlerine bulundukları ortamdan hızlı bir şekilde erişebildiler. COVID-19 döneminde sunulan 20’ye yakın uzaktan eğitimle 400’ün üzerinde sağlık profesyoneline eğitim verildi.

Siemens Healthineers, PEPconnect (People Education Platform) platformunda da hem laboratuvar hem görüntüleme için cihaz kullanıcıları ve diğer teknik personellere yönelik, 7/24 erişime açık binlerce online eğitim içeriği bulunuyor. Siemens Healthineers müşterileri bu eğitimlere ücretsiz ulaşabiliyor.

· Uzaktan servis: Sahadan Çevrim İçine

Siemens Healthineers, “Onsite to online” yani “sahadan çevrim içine” mottosu ile uzaktan servis çözümlerine yönelik yatırımlarına halihazırda uzun yıllardır devam ediyordu. Pandemi sürecinde, cihazlardaki problemlerin hatta olası arızalarında uzaktan tespit edilebilmesi ve çözümlerin kesintisiz olarak çalışmaya devam etmesi, uzaktan bağlantının önemini bir kez daha gösterdi. Şirketin, pandemi sürecinde cihaza ilk müdahale süresi ortalama 10 dakika olurken, uzaktan servis çözümleriyle pandemi döneminde gelen arızaların yüzde 57’sine uzaktan çözüm sunuldu.

Referanslar:

1 Meinhardt R, Staehr H. Dijital ön kapının kilidini açmak. Siemens Healthineers Insights Series. 2021;(19).

2 [Internet]. Insightsimaging. springeropen.com. 2021 [cited 4 June 2021]. Şu adresten erişilebilir: insightsimaging.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s13244-020-00941-z.pdf