지멘스 헬시니어스, 헬스케어 시장 內 입지 강화 위한 미국 베리언 메디컬 시스템즈 社 인수 계획 발표

Siemens Healthineers, Varian’ı satın alma sürecini tamamlayarak sağlık sektöründeki bütüncül çözüm ortağı konumunu güçlendirdi

지멘스 헬시니어스, 헬스케어 시장 內 입지 강화 위한 미국 베리언 메디컬 시스템즈 社 인수 계획 발표

Siemens Healthineers AG (Frankfurt Borsası: SHL), Varian Medical Systems Inc. (“Varian”) şirketini satın alma sürecinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Satın alma, 2 Ağustos 2020’de duyurulmuştu.

Siemens Healthineers AG Denetim Kurulu Başkanı Dr. Ralf P. Thomas, birleşme hakkında şu açıklamada bulundu: “Varian’ın satın alınmasıyla birlikte Siemens Healthineers, Medikal Teknoloji sektöründe en kapsamlı portföye sahip şirket haline geliyor. Bu, şirket açısından önemli bir değer yaratma potansiyeli taşıyor. Siemens Healthineers, son derece entegre bir yaklaşımla kansere karşı global çapta yürütülen mücadeleyi yeni bir düzeye taşıyacak.”

Siemens Healthineers AG’nin CEO’su Dr. Bernd Montag da konu hakkında şu sözleri ifade etti: “Satın almanın tamamlanmasıyla birlikte kanser tedavisi ve genel sağlık hizmetleri üzerindeki etkimiz olmak üzere iki alanda birden atılım yapmak için çok iyi bir konumda bulunuyoruz. Varian ile birlikte hem kanser vakalarının tüm bakım süreci boyunca hem de klinik anlamda önem taşıyan diğer tüm durumlarda müşterilere ve hastalara destek verecek güçlü ve güvenilir bir çözüm ortağı haline geliyoruz.”

Siemens Healthineers bünyesine katılan Varian’ın CEO’su Chris Toth ise şöyle konuştu: “Varian ve Siemens Healthineers’ın dönüştürücü bir güce sahip birleşmesiyle ortaya çıkan şirketimiz, global çapta artış gösteren kanser vakalarıyla mücadele etmemizi sağlayan ve kanser hastalarına yönelik kişiye özel, veriye dayalı, hassas ve kişiselleştirilmiş bakım faaliyetleri konusundaki artan ihtiyaca yanıt verecek. Benzersiz ve birbirlerini tamamlayıcı niteliğe sahip portföylerimizi ve yetkinliklerimizi bir araya getirmemiz, onkoloji klinisyenlerine ve hastalara destek olarak onların daha iyi sonuçlara ulaşmalarını sağlayacak ve bizi de kansere yakalanma korkusunun olmadığı bir dünya vizyonumuza bir adım daha yaklaştıracak.”

Bu birleşme, kansere karşı yürütülen global mücadeleye yönelik görüntüleme, laboratuvar diagnostiği, yapay zekâ ve tedaviden oluşan benzersiz ve son derece entegre bir portföy oluşturuyor. Bununla birlikte önemli bir değer yaratma potansiyeli de sunuyor. Satın alma işlemi, Siemens Healthineers stratejisinin “Yükseltme” (Upgrading) aşamasına mükemmel bir biçimde uyum sağlıyor. Satın alma işlemiyle birlikte Varian’ın ilk 12 ay içinde Siemens Healthineers’ın hisse başına düzeltilmiş asgari kâr rakamlarına1 pozitif bir katkıda bulunması bekleniyor. Ek olarak Siemens Healthineers, 2025 mali yılı itibarıyla yıllık en az 300 milyon Euro tutarında FAVÖK (faiz ve vergi öncesi kâr) sinerjisi yaratmayı hedefliyor.

Varian ve Siemens Healthineers, tedavi yönetimini içeren kapsamlı bir dijital, diagnostik ve tedavi ekosistemi oluşturmak için uzun süredir devam eden “EnVision” adlı stratejik ortaklığı temel alıyor. Siemens Healthineers, Varian ile birlikte veriye dayalı hassas ve kişiselleştirilmiş bakım faaliyetlerinin geliştirilmesine ve sunulmasına katkıda bulunmak; kanser teşhisini, kanser hastalarının bakımlarının sağlanmasını ve tedavi sonrası kanserden kurtulmayı yeniden tanımlamak için yapay zekâ destekli analitikten yararlanacak. Erken ve doğru tespit yapılmasının yanı sıra daha verimli teşhis konulması, tedavi kalitesinin ve erişiminin artması sayesinde, Siemens Healthineers, Varian’ın kanser hastaları için belirsizliği azaltma ve kanserden kurtulanların sayısını artırma misyonunu destekleyecek ve bu süreci hızlandıracak.

[1] Satın alma öncesi fiyat tahsisi etkileri, işlem, entegrasyon, elde tutma ve yeniden yapılandırma maliyetleri ile elden çıkarmalardan kaynaklanan kazanç ve kayıplar.

Siemens Healthineers, 2025 Stratejisi’nin ilk aşamasını 2019 mali yılının sonunda tamamladı, o dönemde birincil halka arzını başarıyla gerçekleştirdi ve AI-Rad Companion ürünleri gibi önem taşıyan inovatif çözümleri piyasaya sundu. 2020 mali yılının başlamasıyla birlikte Siemens Healthineers, “Siemens Healthineers 2025 Stratejisi”nin ikinci aşamasına girdi. Bu “Yükseltme” aşaması Siemens Healthineers’ı kârlı büyüme olarak nitelendirilen bir sonraki seviyeye taşıyacak. Corindus ve ECG Management Consultants şirketlerinin satın alınmasıyla şirket, mevcut faaliyet alanlarına yakın, büyüme gösterebileceği alanlardaki faaliyetlerini şimdiden güçlendirmiş oldu. Siemens Healthineers, Varian ile birlikte mevcut pazarlarında büyümek, pazarlarına yakın olan alanlara girmek ve yeni pazarlar oluşturmak anlamında güçlü bir pozisyon yakaladı.

Seans öncesinde, Varian’ın New York Borsası’nda işlem görmekte olan hisse senetlerine dair alım satım işlemleri durduruldu.

YASAL UYARI

Bu duyuru, vatandaş veya mukim niteliğinde olan veya bir dağıtım, yayın, kullanılabilirlik veya kullanım durumunun bir yargı merciinin yasalarına veya düzenlemelerine aykırı olacağı veya bu yargı yetki alanı dahilinde herhangi bir tescil veya ruhsat gerektireceği herhangi bir yerde, eyalette, ülkede veya başka bir yargı yetki alanında bulunan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye, veya bunlara dağıtılmasına veya bunların kullanımına yönelik değildir. Bu kısıtlamalara uyulmaması, diğer yargı yetki alanları dahilindeki kanunların ihlali anlamına gelebilir.

Şirketin menkul kıymetleri, düzenlenmiş şekliyle 1933 tarihli Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler Yasası ("Menkul Kıymetler Yasası") kapsamında tescil edilmemiştir ve edilmeyecektir, ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Menkul Kıymetler Yasası kapsamında kayda alınmadan veya kayıttan muaf tutulmadan piyasaya sunulamaz veya satılamaz.

Bu duyuru “ileriye dönük beyanlar” içermektedir. Bu beyanlara yönelik ifadeler “tahmin etmek”, “inanmak”, “ummak”, “niyet etmek”, “değerlendirmek”, “planlamak”, “beklemek”, “hedef” ve “-ecek/-acak” ya da benzer anlama sahip kelimelerle dile getirilebilir. Bu duyuruda yer alan tarihi olgular haricindeki bütün beyanlar, herhangi bir kısıtlama olmaksızın, Siemens Healthineers'ın finansal durumu, iş stratejisi, Varian'ın satın alınmasının beklenen finansal etkisi (maliyetler ve gelir anlamında yaratacağı sinerjiler dahil), gelecekteki operasyonlar için yönetimin yaptığı planlar ve belirlediği hedefler (maliyetler ve gelir anlamında yaratacağı sinerjilerin elde edilmesi dahil) ileriye dönük beyanlardır. Bu tür ileriye dönük beyanlar, doğaları gereği, bilinen ve bilinmeyen riskler, belirsizlikler ve diğer önemli faktörleri içerirler ve bu faktörler de Siemens Healthineers'ın gerçekleşen rakamsal sonuçlarının, performansının veya elde ettiği başarıların, bahsi geçen ileriye dönük beyanların ifade veya ima ettiği sonuçlardan, performanslardan veya başarılardan oldukça farklı olmasına neden olabilir. Bu tür ileriye dönük beyanlar, Siemens Healthineers’ın mevcut ve gelecekteki iş stratejilerine ve Siemens Healthineers’ın gelecekte faaliyet göstereceği piyasa ortamına ilişkin çok sayıda varsayıma dayanmaktadır. Bu duyuruda atıfta bulunulan şirketlerin her biri, ilgili grup kuruluşları ve bunların bağlı kuruluşları, acenteleri, direktörleri, memurları, çalışanları ve danışmanları, burada

yer alan ileriye dönük herhangi bir beyanı güncelleme yükümlülüğünü veya taahhüdünü açıkça reddeder. Tüm ileriye dönük beyanlar, yalnızca yapıldıkları tarih itibariyle geçerlidir ve Siemens Healthineers, yasal olarak gerekmedikçe, bu ileriye dönük beyanları, beklenenden farklı gelişmeler ışığında güncelleme veya revize etme niyetinde değildir ve bununla ilgili bir yükümlülük de üstlenmemektedir. Bu duyurudaki ileriye dönük ifadeleri değerlendirirken bu faktörleri dikkatlice göz önünde bulundurmanız ve bu tür ifadelere gereğinden fazla güvenmemeniz tavsiye edilir.

Bu belgede, yürürlükteki geçerli finansal raporlama çerçevesinde açıkça tanımlanmamış, tamamlayıcı nitelikte finansal ölçümler (finansal temel performans göstergeleri) bulunur ve bunlar alternatif performans ölçümleri (Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri kapsamında olmayan ölçümler) niteliğindedir veya bu nitelikte olabilir. Bu tamamlayıcı nitelikteki finansal ölçümlerin analitik birer araç olarak fayda sağlama anlamındaki etkisi sınırlı olabilir ve bunlar, Siemens Healthineers’ın net varlıklarının ve mali durumlarının ölçümlerine veya faaliyet sonuçlarının, yürürlükteki finansal raporlama çerçevesine göre hazırlanmış altı aylık konsolide mali tablolarında ve konsolide mali tablolarında sunulan ölçümlerine alternatif olarak görülmemeli veya diğer verilerden soyutlanarak tek başlarına dikkate alınmamalıdır. Benzer başlığa sahip alternatif performans ölçümlerini rapor halinde sunan veya açıklayan diğer şirketler, bunlara dair hesaplamaları farklı şekilde yapıyor olabilir ve bu nedenle elde edilen sonuçlar birbirleriyle karşılaştırılabilir nitelikte olmayabilir.

Yuvarlama nedeniyle, bu ve diğer belgelerde sunulan rakamların toplamı, açıklanmış toplamlara tam olarak eşit olmayabilir ve açıklanan yüzdesel rakamlar, atıfta bulundukları mutlak rakamları tam olarak yansıtmayabilir.

Bu belge, Almanca olan belgenin İngilizce tercümesinden Türkçeye tercüme edilmiştir. Tutarsızlık durumunda, Almanca dilinde olan belge güvenilir ve evrensel olarak geçerliliğe sahip tek versiyondur.

Bu belgede yer alan bilgiler yayınlandığı tarih itibarıyla verilmiştir ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Finansal temel performans göstergelerimize ilişkin daha fazla açıklamayı "A.2 Finansal performans sistemi" bölümünde ve Siemens Healthineers'ın 2020 Yıllık Raporu’ndaki konsolide finansal tablolardaki 29 numaralı "Bölüm bilgileri" notunda bulabilirsiniz. Mutabakatlarla ilgili ek bilgiler de Analist Sunumunda yer almaktadır. Bu belgelerin bulunduğu internet adresi:

https://www.corporate.siemens-healthineers.com/investor-relations/presentations-financial-publications