Molekylärdiagnostik

Siemens tester inom molekylärdiagnostik för tidig upptäckt av infektionssjukdomar, övervakning av behandlingar samt val av målinriktade och individanpassade behandlingsalternativ. Kombinationen av kvalitetsanalyser och flexibla testalternativ möjliggör korrekta dignoser och övervakning inom omådena virologi och bakteriologi.