Molekylärdiagnostik

Siemens tester inom molekylärdiagnostik för tidig upptäckt av infektionssjukdomar, övervakning av behandlingar samt val av målinriktade och individanpassade behandlingsalternativ. Kombinationen av kvalitetsanalyser och flexibla testalternativ möjliggör korrekta dignoser och övervakning inom omådena virologi och bakteriologi.


Share this page:

Product availability varies from country to country and is subject to local regulatory requirements. Please contact your local representative for availability.