Almedalsveckan 2022

Siemens Healthineers paneldebatt 5 juli

Almedalsveckan 2022

Under Almedalsveckan arrangerade Siemens Healthineers en paneldebatt där politiker, medicinska experter och patientföreträdare diskuterade ämnet screening av prostatacancer.

När: 5 juli klockan 12:00 - 12:50
Plats: Strandvägen, H521, "Opinionstältet"
Läs mer på Almedalsveckans hemsida

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen idag. Hittills har screening, liknande den allmänna mammografin för att upptäcka bröstcancer, inte ansetts effektivt. Nu finns nya metoder och tekniska möjligheter. Men är sjukvården redo för att hantera screening av prostatacancer?

Frågan om screening av prostatacancer har åter blivit aktuell. Tidigare har myndigheterna avrått från allmän screening eftersom det inte varit tillräckligt träffsäkert. Men tack vare nya testmetoder där de "falskt positiva" fallen sorteras bort har flera regioner nu infört screening för män över 50 år. Frågan är om sjukvården är redo att ta emot dessa patienter? Vilka blir följderna av ett screeningprogram och klarar vi av efterfrågan på behandling?

Medverkande:
Tobias Nässén, vård- och valfrihetsregionråd, Region Stockholm
Kent Lewén, ordförande Prostatacancerförbundet
Åsa Dahm, VD Perituskliniken
Thomas Kunze, Chefsläkare Region Gotland
Carolin Dahlman, Moderator

Kontaktpersoner:
Daniel Claesson, Andreasson Public Relations, 0766345919, daniel.claesson@anpr.se
Sara Norborg, Siemens Healthineers, 070-6025878, sara.norborg@siemens-healthineers.com