SARS-CoV-2 Antikroppstestning vid vaccination

Dr. Angela Rasmussen, doktor
Virolog

|2021-02-16
Virologist Angela Rasmussen, PhD, presents webinar on SARS-CoV-2 Serology Testing in the Setting of Vaccination

Virololog Angela Rasmussen, PhD

Att säkerställa COVID-19-vaccinets effektivitet kommer att vara viktigt för att säkra folkhälsan. Vaccinets effektivitet kan vara avgörande för prioriteringsordningen bland de mer utsatta personerna i befolkningen om tillgången till vaccin är begränsad, för bedömning om skyddet är tillräckligt och hållbart, samt för förtroendet till vaccinet hos allmänheten.

Inom sjukvården är det nödvändigt med antikroppstest för att få veta om vaccinationen resulterat i bildandet av skyddande antikroppar och om skyddet är varaktigt, särskilt för högriskpersoner. Antikroppstest görs till relativt låg kostnad, med hög kapacitet, ger snabba svar och är lättillgängligt. Testning krävs för att bekräfta antikroppar och för att se om de neutraliserande antikropparna är varaktiga.

  • Lär dig hur serologitestning kan stödja prioriteringsordningen för vaccineringen och även stötta en långsiktig vaccinationsstrategi.

  • Lär dig hur serologitest kan bekräfta ett skyddande antikroppssvar strax efter vaccinationen och sedan följa antikroppsnivåerna över tid för att bedöma skyddets varaktighet.

  • Förstå hur serologitestning kan användas för att fastställa vilken nivå av antikroppar som ger immunitet.