syngo Dynamics

Kardiovaskulära Vårmötet 2023

26-28 april 2023 på Kistamässan


På årets Kardiovaskulära vårmöte visade vi upp våra kardiovaskulära nyheter och innovationer.  

Med stöd av våra sammankopplade kardiovaskulära lösningar kan du sätta patienten i fokus under hela det kliniska vårdförloppet. Du kan se bilder av hög kvalitet från olika modaliteter samtidigt, få laboratorietestresultat direkt till hands och integrera tredjepartssystem enkelt i ditt kardiovaskulära flöde.

I vår monter kunde våra besökare bland annat ta del av:

  • Vaskulärt och kardiologiskt ultraljud
  • Digitala verktyg för bildgranskning och rapportering av hjärt-kärlundersökningar
  • TrueFusion som gör det möjligt att fusionera TEE ultraljudsbilden med genomlysningsbilden i röntgen för lättare navigering
  • Remote Patient Monitoring

Läs mer om Kardiovaskulära Vårmötet här.


Göteborgs universitet presenterar en enkel Non invasiv metod för undersökning av Coronary Flow reserve med ultraljud och doppler. 

Se i filmen med Li Ming Gan, Professor & Chief Physician Department of Cardiology och Sara Svedlund, Consultant Physician Department of Clinical Physiology på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.


syngo TrueFusion

Baserat på co-registrering mellan ett Artis-angio-system och ACUSON SC2000 ultrasound PRIME Edition, gör TrueFusion det möjligt att fusionera TEE ultraljudsbilden med genomlysningsbilden i röntgen för lättare navigering. Läs gärna studieresultaten hur TrueFusion kan spara 30% kontrast och upptill 33% procedurtid vid LAAC. 


Samla alla kardiovaskulära undersökningar från olika bildgivande utrustningar och från alla enheter i regionen i ett system. Ge användare access utifrån behörighetsregler. Utnyttja de inkluderade smarta verktygen för granskning och svarsskrivning med automatisk jämförelse mellan patientens resultat från undersökningen och referensvärden både för vuxna och barn. Få förslag på svar direkt. Se mer om våra digitala verktyg för bildgranskning och rapportering av dina hjärt-kärlundersökningar.


Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda inom kardiologi, tveka inte att kontakta oss:

KardiologiSiemens HealthineersSverige