Digital Hälsa

Med en åldrande befolkning och ett stigande vårdbehov ser vi digital hälsa som ett viktigt område.
Vi är övertygade om att modern teknologi och artificiell intelligens krävs för att lösa de utmaningarna som kommer med ett ökat vårdbehov som ska finansieras med resurser som inte alltid finns.

Mer vård sker utanför sjukhusen och där kan vi också bidra. Med våra digitala lösningar genom hela vårdflödet vill vi medverka till lättillgänglig, högkvalitativ vård i alla lägen.

Läs mer om våra innovationer och digitala verktyg nedan!


Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda inom Digital Hälsa, tveka inte att kontakta oss:

Digital HälsaSiemens HealthineersSverige