Avancerad användarutbildning för ACUSON SC2000Siemens Healthineers Academy


Kursen syftar till att ge användare ökade kunskaper om hur systemets funktioner och arbetsflöde kan optimeras. Målet är att kunskapen ska ge en djupare förståelse i olika parametrars påverkan på bildkvalitet för att hjälpa användaren i det dagliga kliniska arbetet. För att tillgodogöra sig kursen på ett bra sätt ser vi gärna att man har arbetat med ACUSON SC2000 under minst 6 månader och innehar viss baskunskap om EKO- och/eller Duplex-undersökningar. 

Kursen är en tvådagarskurs där teori varvas med praktisk träning.

Kursen hålls på svenska, men har ett nordiskt perspektiv, och vi välkomnar deltagare från hela Norden.

 

ACUSON SC2000 ultraljudsanvändare: läkare, biomedicinska analytiker, ekotekniker och sjuksköterskor.

  • Nya ultraljudsteknologier
  • B-mode
  • M-Mode
  • Färgdoppler
  • Spektraldoppler
  • Mätfunktioner
  • Arbetsflöde
  • Programmering av egna inställningar
  • 4D-mode
  • Praktiska övningar

Kursen ger fördjupade kunskaper gällande systemets optimeringsmöjligheter, som vidare kan underlätta arbetsflödet i den kliniska vardagen.

Siemens Healthineers, Solna 

7 000 kr exkl. moms, inkluderar lunch och en kursmiddag.

För frågor om kursen, kontakta oss på academy.se@siemens-healthineers.com.