SHS Imaging Platforms – Theory of Operation
Siemens Healthineers Academy


Kursen SHS Imaging Platforms – Theory of Operation är en 2 dagars praktisk kurs där deltagarna får lära sig användargränssnittet och serviceplattformen i både syngo Classic och Native/syngo. Det ingår utöver dessa två dagar även en webbaserad del Native/syngo. 

Denna webbutbildning ger en fördjupning i syngo Native och utgör en del i kursen. Kursen är ett förkunskapskrav för deltagande i samtliga ConcenTrain-kurser och systemkurser som anordnas av Siemens Healthineers kurscentra i Tyskland och USA.

Kursen riktar sig till tekniker som ämnar delta i andra servicekurser som äger rum i Tyskland och USA.

  • Praktisk genomgång av användargränssnittet i syngo Classic. Syngo-applikationer som Examination, Patient Browser, Viewing och Filming. Arkivering och Query/Retrieve av data
  • Praktisk konfigurering av DICOM noder inklusive RIS, PACS och DICOM printer
  • Test av systemets konfiguration
  • Felsökning

Målet med kursen är att ge deltagarna kunskaper om användargränssnittet och serviceplattformen i både syngo Classic och Native/Syngo.


  • 1-2 oktober, 2024
  • 27-28 november, 2024

Kursen ges virtuellt. Ytterligare information ges närmare kursstart. 

34 000 kr exkl. moms

För frågor om kursen, kontakta oss på academy.se@siemens-healthineers.com

Anmälan till kursen hanteras via Siemens Healthineers Academy. Vänligen anmäl dig via länkarna nedan.