syngo för tekniker
Siemens Healthineers Academy


Om kursen

Kursen är två dagar och ger en omfattande bild av de funktioner som finns i användargränssnittet syngo. Kursen är ett förkunskapskrav för deltagande i samtliga servicekurser som anordnas av Siemens kurscentra i Tyskland och USA. 

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till tekniker som ämnar delta i andra servicekurser som äger rum i Tyskland och USA.

Kursinnehåll

  • Basic syngo handhavande, Dicom och Nätverk
  • Backup / Restore
  • Service Tools exempelvis, Dicom Test, File / Image tools, Utilities
  • Error logs exempelvis, Eventlog
  • Diverse felsökning exempelvis, dongle ID, database
  • Remote Service
  • Installation och startup av syngo (Workshop) offline devices 

Datum

19-20 november, 2019

Plats

Siemens Healthineers, Solna

Pris

15 200 kr exkl. moms. Inkluderar lunch samt kursmiddag. 

 


För andra tider och platser.