MR Sekvensoptimering
Siemens Healthineers Academy


Om kursen

Kursen riktar sig främst till röntgensjuksköterskor som vill lära sig mer om hur olika undersökningar optimeras, hur bildkvaliteten förbättras, patientpositionering samt tips och fallgropar m.m. Fokus ligger på sekvenser och sekvensparametrar. Föreläsningar varvas med eget arbete vid MR system.

Målgrupp

Främst röntgensjuksköterskor som redan har grundläggande MR-kunskaper.

Förkunskaper

Rekommenderas vår online kurs MR Essentials.

Våra online utbildningar hittas på PEPconnect, Siemens Healthineers webbaserade utbildningsplattform.

Kursinnehåll

  • Grundläggande MR fysik
  • Sekvensoptimering: sekvensanalys, sekvensparametrar, artefaktreducering, bildkontrast
  • Workshop på MR avdelning där de teoretiska kunskaperna kan prövas i praktiken

Kursmål

Få en djupare förståelse för sekvenserna och sekvensparametrarna och därmed kunna optimera sekvenserna som används i det dagliga arbetet

Datum

20-22 november, 2019

Plats

Gävle sjukhus

Pris

11 000 kr exkl. moms
Inkluderar luncher samt kursmiddag


Anmälan

Sista datum för anmälan: 30 oktober