MR SekvensoptimeringSiemens Healthineers Academy


Kursen riktar sig främst till röntgensjuksköterskor som vill lära sig mer om hur olika undersökningar optimeras, hur bildkvaliteten förbättras, patientpositionering samt tips och fallgropar m.m. Fokus ligger på sekvenser och sekvensparametrar.

Främst röntgensjuksköterskor som redan har grundläggande MR-kunskaper.

Som en introduktion inför kursen rekommenderas vår onlinekurs MR Essentials.

Våra onlinekurser hittas på PEPconnect, Siemens Healthineers webbaserade utbildningsplattform.

  • Grundläggande MR-fysik
  • Sekvensoptimering: sekvensanalys, sekvensparametrar, artefaktreducering, bildkontrast

Få en djupare förståelse för sekvenserna och sekvensparametrarna och därmed kunna optimera sekvenserna som används i det dagliga arbetet.

Kursdatum: 30 - 31 maj, 2024

Kursavgift: 9 000 kr exkl. moms

Plats: Karolinska, Huddinge sjukhus

För frågor om kursen, kontakta oss på Siemens Healthineers Academy academy.se@siemens-healthineers.com