Grundkurs i skelettSiemens Healthineers Academy


Kursen pågår under 1 ½ dag och ger en heltäckande bild av de förutsättningar och möjligheter som finns inom skelettradiologin. Kursen omfattar bakgrund, fysik, stråldoser, olika parametrar samt dosoptimering.

Stort fokus i kursen är praktiska övningar vid arbetsstationer vars syfte är att öka förståelsen för hur den kliniska bildkvaliteten och patientstråldosen påverkas när undersökningsparametrarna vid konventionella röntgenundersökningar ändras.

Röntgensjuksköterskor som vill fördjupa sig i grundläggande röntgenteknik.

  • Bakgrund
  • Fysik/dosoptimering
  • Projektionslära/konsekvenser vid fel projektion
  • Praktiska övningar

Få en djupare förståelse för grunderna i skelettradiologi.

  • Ylva Lindgren, strålfysiker, Mälarsjukhuset
  • Michael Werner, radiolog, Södersjukhuset

  • Datum: Under våren 2023
  • Plats: Siemens Healthineers, Solna 

För frågor om kursen, kontakta oss på academy.se@siemens-healthineers.com