Grundkurs i skelett
Siemens Healthineers Academy


Om kursen

Kursen pågår under en och en halv dag och ger en heltäckande bild av de förutsättningar och möjligheter som finns inom skelettradiologin. Kursen omfattar bakgrund, fysik, stråldoser, olika parametrar samt dosoptimering.

Ett stort fokus i kursen är praktiska övningar vid arbetsstationer vars syfte är att öka förståelsen för hur den kliniska bildkvaliteten och patientstråldosen påverkas när undersökningsparametrarna vid konventionella röntgenundersökningar ändras.

Kursföreläsare är Ylva Lindgren, Strålfysiker, Mälarsjukhuset i Eskilstuna

Målgrupp

Röntgensjuksköterskor som vill fördjupa sig i basic röntgenteknik.

Kursmål

Få en djupare förståelse för grunderna i skelettradiologi.

Kursinnehåll

  • Bakgrund
  • Fysik/  Dosoptimering
  • Projektionslära/ Konsekvenser vid fel projektion
  • Praktiska övningar

Datum och plats

  • Datum: 2020
  • Plats: Siemens Healthineers, Solna