CT FördjupningskursSiemens Healthineers Academy


Kursen omfattar 2 dagar.

Syftet med kursen är att öka förståelse för det dagliga arbetet på ett CT-laboratorium, gällande scan- och rekonstruktionsparametrar.

Röntgensjuksköterskor som har minst ett års erfarenhet av att köra Siemens Healthineers datortomograf och som önskar få en fördjupad förståelse för CT scanparametrar.

Har genomfört kursen CT Grund eller har erfarenhet på motsvarande nivå.

Efter kursen ska deltagarna ha fått en fördjupad förståelse för:

 • CT-tekniken för Siemens Healthineers system
 • Kontrastmedelshantering vid CT-undersökning
 • CT scan- och rekonstruktionsparametrar
 • CareDose4D
 • CarekV
 • Dual Energy

 • Monica Segelsjö, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Petter Quick, CMIV, Linköping
 • Patrik Nowik, Siemens Healthineers

Plats

 • CMIV, Universitetssjukhuset i Linköping

Datum

 • 2024

Kursavgift


 • 10 000 kr exkl. moms. Inkluderar lunch samt middag.