Applikation för tekniker
Siemens Healthineers Academy


Om kursen

I kursen Applikation för tekniker ges deltagaren en översikt av Siemens röntgensystem för angiografi utifrån olika kliniska användningsområden. Under två dagar varvas teoretiska moment med praktiska övningar i röntgenlabbet och vid arbetsstationen. Syftet är att bättre insikt i hur angiografisystemen används kliniskt kopplat till de tekniska förutsättningar som krävs vid vissa avancerade användningsområden. Därigenom ges en ökad förståelse vid problem som ligger i gränslandet mellan applikation och service. Kursen är generell för samtliga Siemens angiografisystem och innefattar bland annat den multidisciplinära verksamhet som finns på en hybridoperationssal.

Målgrupp

Kursen riktar sig till röntgeningenjörer och medicintekniker som arbetar med Siemens angiografisystem.

Förkunskapskrav

Deltagaren förväntas ha grundläggande medicinteknisk utbildning och ha genomgått Siemens teknikerutbildning för Artis.

Kursmål

Målet är att deltagaren efter kursen ska ha grundläggande kunskaper om följande:

 • Klinisk tillämpning av systemet inom olika discipliner
 • Manövrering av kontrollenheter för systemrörelser: joystick och knappar
 • Funktioner på arbetsstation
 • Förståelse av de olika parametrarna för bildkvalitet
 • Användning av de olika applikationerna/mjukvarorna
 • Vanliga problem och frågor från användare av systemet

Innehåll

 • Introduktion
 • Angiografi
 • Genomgång av kliniska exempelbilder
 • Strålhygien vid användande
 • Kliniska användningsområden / systemtyper
 • Dosbegrepp
 • Bildkvalitet
 • Hands-on på angiolab/hybridsal: Grundläggande applikation
 • Mätningar i 2D / kalibrering
 • Annoteringar 2D
 • Arbetsflöde 3D
 • Applikationer/mjukvaror
 • Fusion av bilder

Antal

Max 8 deltagare, minimum 5/ kurstillfälle

Datum

4-5 juni, 2019

Plats

Akademiska sjukhuset i Uppsala

Pris

18 500 kr exkl. moms


Anmälan

Sista datum för anmälan: 21 maj. Kursen arrangeras även på separat förfrågan.

Anmäl ditt intresse via länken eller kontakta oss på Siemens Healthineers Academy, academy.se@siemens-healthcare.com för mer information.