Applikation för teknikerSiemens Healthineers Academy


I denna kurs ges deltagaren en översikt av Siemens Healthineers röntgensystem för angiografi utifrån olika kliniska användningsområden. Under två dagar varvas teoretiska moment med praktiska övningar i röntgenlabbet och vid arbetsstationen. Syftet är att få bättre insikt i hur angiografisystemen används kliniskt kopplat till de tekniska förutsättningar som krävs vid vissa avancerade användningsområden. Därigenom ges en ökad förståelse vid problem som ligger i gränslandet mellan applikation och service. Kursen är generell för samtliga Siemens Healthineers angiografisystem och innefattar bland annat den multidisciplinära verksamhet som finns på en hybridoperationssal.

Kursen riktar sig till röntgeningenjörer och medicintekniker som arbetar med Siemens Healthineers angiografisystem.

Deltagaren förväntas ha grundläggande medicinteknisk utbildning och ha genomgått Siemens Healthineers teknikerutbildning för Artis.

 • Introduktion
 • Angiografi
 • Genomgång av kliniska exempelbilder
 • Strålhygien vid användande
 • Kliniska användningsområden/systemtyper
 • Dosbegrepp
 • Bildkvalitet
 • Hands-on på angiolab/hybridsal: Grundläggande applikation
 • Mätningar i 2D/kalibrering
 • Annoteringar 2D
 • Arbetsflöde 3D
 • Applikationer/mjuvaror
 • Fusion av bilder

Målet är att deltagaren efter kursen ska ha grundläggande kunskaper om följande:

 • Klinisk tillämpning av systemet inom olika discipliner
 • Manövrering av kontrollenheter för systemrörelser: joystick och knappar
 • Funktioner på arbetsstation
 • Förståelse av de olika parametrarna för bildkvalitet
 • Användning av de olika applikationerna/mjukvarorna
 • Vanliga problem och frågor från användare av systemet

Kursen arrangeras på förfrågan. Anmäl ditt intresse via länken nedan eller kontakta oss på Siemens Healthineers Academy

Max 8 och minimum 5 deltagare per kurstillfälle.

För frågor om kursen, kontakta oss på academy.se@siemens-healthineers.com.