ADVIA® 2120/2120i - Avancerad
Siemens Healthineers Academy


Målgrupp

För laboratoriepersonal ansvariga för instrumentet.

Kursinnehåll

  • Instrumentgenomgång
  • Genomgång av respektive instrumentmoduler
  • FlaggorApplikationer
  • StandardiseringKalibrering
  • QC
  • Avancerad felsökning
  • Rutinanvändning
  • I utbildningen ingår hands- on/ praktiska moment

Kursdatum och plats

Fyll i intresseanmälan eller kontakta Siemens säljrepresentant för information.

 


Kursanmälan