Diagnostik för läkemedel och drogtester

Siemens Healthcare erbjuder diagnostik för att upptäcka drogmissbruk och för att mäta läkemedelskoncentrationer. Slutresultatet ger en mer omfattande bild av vilka substanser som är aktiva och därmed påverkar funktionalitet och hälsa hos individer. Detta är viktigt för att kunna fatta rätt beslut.


Share this page:

The products/features (mentioned herein) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens organization for further details.