Diagnostik för läkemedel och drogtester

Siemens Healthcare erbjuder diagnostik för att upptäcka drogmissbruk och för att mäta läkemedelskoncentrationer. Slutresultatet ger en mer omfattande bild av vilka substanser som är aktiva och därmed påverkar funktionalitet och hälsa hos individer. Detta är viktigt för att kunna fatta rätt beslut.